Det finns många fördelar med solenergi. Vi ger dig fem anledningar till varför du ska välja solen som energikälla.

Varför välja solenergi

Solen är kanske den bästa energikällan du kan välja. Strålarna från solljuset genererar dagligen energi som skulle kunna täcka vårt totala energibehov. Med solceller omvandlas ljuset till hushållsel. När du köper solceller av oss ger vi dig tillgång till en app och en hemsida där du kan följa din produktion, solcell för solcell.

I Sverige finns ca 4 000 solcellsanläggningar och om du funderar på att skaffa solceller är du långt ifrån ensam. Men vad är en solcell egentligen? En solcell är en fyrkantig skiva halvledarmaterial bestående av kisel. Solcellen är uppbyggd av två lager – ett positivt och ett negativt laddat. När solens strålar träffar solpanelen skapas likström mellan de två kisellagren. Likströmmen ledes vidare till en växelriktare som omvandlar strömmen till växelström, så kallad hushållsel. Så varför ska du välja solceller? Vi kan komma på fem viktiga och bra anledningar!

MILJÖVÄNLIGT

Solceller är den enda energikällan som producerar el till ditt hem och som är koldioxidneutral, kräver inget bränsle och skapar inga biprodukter som utsläpp, ljud eller lukter. Genom att välja solenergi gör du ett aktivt val att bidra till en mer hållbar framtid! Det är ett naturligt och miljövänligt sätt att utvinna värme och elektricitet från en kraft som lyser flera dagar om året, helt gratis.

Med solceller från Elverket kan du följa ditt bidrag till en bättre miljö via din mobil. Du får i realtid information om hur mycket minskat koldioxidutsläpp du bidrar med.

LÄGRE ELKOSTNAD

Att installera solceller är en investering du kan leva på under en lång tid. Genom att installera solceller på taket minskar du ditt behov av köpt el. Det minskar i sin tur dina elkostnader och du slipper påverkas av elmarknadens upp- och nedgångar.

SOLCELLSBIDRAG

När du installerar solceller på taket har du också rätt till statligt investeringsstöd eller ROT-avdrag. Du kan även få skattereduktion och stöd genom systemet för elcertifikat. Här kan du läsa mer om solcellsbidrag.Vi hjälper dig att hitta bästa stödet för just din anläggning och finns till stöd genom din ansökan.

SÄLJ DITT ÖVERSKOTT

Skulle du producera mer solenergi än vad du gör av med, köper vi gärna ditt överskott. I din elcentral monterar vi en mätare som automatiskt skickar eventuell överskottsel till elnätet utanför ditt hus. Den i sin tur ger oss besked om hur mycket el vi ska köpa av dig. På så sätt minskar du kostnaden för period när du har behov av att köpa el! Här kan du läsa mer om hur du blir en mikroproducent och producerar din egen el. Självklart hjälper vi dig att bli mikroproducent!

MINIMALT MED UNDERHÅLL

Förutom de ekonomiska fördelarna och miljövinsterna med solceller är det enkelt att ha solceller. Solpanelerna kräver minimalt med underhåll när de är på plats. Ett solcellssystem består av stora paneler som inte kräver något specifikt underhåll. Samtidigt är livslängden på en solcellsanläggning upptill 40 år. Det gör det ett enkelt och miljövänligt att producera el och använda sig av naturens egen kraft.

Vill du installera solceller på ditt tak? Här kan du läsa mer om våra solcellspaket eller göras en solcellskalkyl. Du kan också kontakta oss och få ett förslag som passar ditt boende.

 

Solcellshus

Kontakta oss gärna

Vi hjälper dig att teckna nytt abonnemang och besvarar frågor angående ditt elavtal.

Telefon: 08- 511 866 00
E-post: kundservice@elverket.se

Läsvärda dokument