Ring oss
gärna för offert!

08-511 866 00

Solcellsfakta

Solceller är starka och slutar normalt sett inte fungera under en överskådlig tid. Systemen förväntas vara i bruk cirka 50-100 år. De kan däremot degraderas något med tiden. Panelerna vi installerar på ditt tak ger garanterat ditt hushåll minst 80 procent av effekten efter 25 år. Studier visar att vårt svenska, kalla klimat gynnar solcellerna då degraderingen, den så kallade effektförsämringen, är betydligt mindre här än i varmare länder. Trots detta kan det vara bra att byta ut solcellerna efter ungefär 40 år mot nyare teknik.

VAD HÄNDER NÄR SOLCELLER SLUTAR FUNGERA?

När solcellerna slutar fungera producerar de inte längre någon el. När det inträffar meddelar växelriktaren detta till användaren. Om solcellerna har slutat fungera, kontakta oss så hjälper vi er.

HUR MILJÖVÄNLIGA ÄR ELVERKETS SOLCELLER?

Vi jobbar tillsammans med EC Solar och JA Solar. Deras paneler och växelriktare är tillverkade i fabriker vars produktion drivs av solceller. Båda leverantörerna är dessutom med i PV Cykle, en global organisation för att återvinna solceller. I Sverige är det dock vanliga återvinningsstationen som gäller. Solcellspanelerna innehåller inga farliga material, den största delen utgörs av glas och aluminium. En mindre del består av kisel, vilket i princip är samma sak som sand. Kablar och kontaktdon är i plast och koppar.

ÄR ELVERKETS SOLCELLSTEKNIK AV SENASTE MODELLEN?

På Elverket strävar vi alltid att hålla oss i framkant utifrån beprövad teknologi – våra solceller ska ha hög kvalitet och kräva lågt underhåll. Därför väljer vi avsiktligt bort billigare leverantörer och ny teknologi som i dagsläget inte motsvarar våra högt ställda kvalitetskrav. Vi sonderar dock marknaden löpande för att hitta de senaste lösningarna på ny solcells-teknologi som möter våra krav, vi vill att en solelslösning ska vara brukbar i över 25 år.

PASSAR MITT TAK FÖR SOLCELLER?

Många undrar om just deras hustak passar för installation av solceller. Vi har samlat de kriterier som är bra att se över innan du kontaktar oss för en konsultation. Du hittar dem här under kan jag installera solceller på mitt tak.

HAR VI TILLRÄCKLIGT MED SOLTIMMAR I SVERIGE?

Vi har goda förutsättningar för solel i Sverige. Våra soltimmar kan jämföras med Tyskland som är det land i världen med mest solenergi – ungefär 1900 soltimmar per år.

HUR GÖR JAG MED SNÖN PÅ MINA SOLCELLER?

Är du orolig för snön ovanpå dina solpaneler? Oroa dig inte. Är det noll gradigt ute och endast ett tunt lager snö fallit på panelerna glider den oftast av utav sig själv. Faller det mer snö brukar även den glida av och utgör ingen fara för solpanelerna då ytan är glatt. Om snödjupet överstiger 50 centimeter bör du avlägsna snön från panelerna.

KAN JAG FÅ BIDRAG FÖR SOLCELLER?

Du kan ansöka om statligt bidrag och subvention för kostnaden av solceller och installation inklusive hårdvara. Regeringen har avsatt 225 M för 2016 och för åren 2017-2019 ytterligare 390 M per år. Stödet är statligt bestämt och gäller så länge de avsatta pengarna räcker. Om du vill ansöka om bidrag ska du kontakta din lokala länsstyrelse för mer information, det är länsstyrelsen som hanterar ansökningar och fattar beslut om stöd.

KAN JAG SÄLJA MIN ÖVERSKOTTSEL VIA MIKROPRODUKTION?

Ja, det kan du. Du kan välja att ansluta din anläggning som en mikroproducent till Elverket. För att få ansluta en anläggning för mikroproduktion måste du ha ett godkännande från oss. Kontakta en behörig installatör som i sin tur kontaktar oss för ett godkännande av att påbörja installationen. Blanketter för föranmälan och färdiganmälan hittar du här. Du kan läsa mer om att producera och sälja din egen el här.

Kontakta oss gärna

Vi hjälper dig att teckna nytt abonnemang och besvarar frågor angående ditt elavtal.

Telefon: 08- 511 866 00
E-post: kundservice@elverket.se

Läsvärda dokument