Producera egen el av solkraft och sälj din överskottsel till oss

Sälj din egenproducerade el

Att producera el med solceller eller vindkraft på sin egen fastighet kallas för mikroproduktion. Den el du producerar men inte förbrukar går automatiskt ut på elnätet. Om du vill kan du sälja din oförbrukade el till oss.

När du blir mikroproducent ansluter du din anläggning till det lokala elnätet. Om din anläggning producerar mer ström än du förbrukar kan du välja att sälja ditt överskott till oss på Elverket. När du köper solceller från oss hjälper vi dig både med anmälan för att bli mikroproducent och ser till att din produktionsanläggning uppfyller rådande villkor.

Genom att producera din egen el kan du minska dina elkostnader rejält. Om du dessutom väljer att sälja den elen du själv inte förbrukar till oss minskar kostnaderna ytterligare. Hur mycket överskott du har mäter din elmätare automatiskt. Du kan också ansöka om elcertifikat hos Energimyndigheten.

Bra att veta

  • Innan du kan påbörja installationen av din anläggning för mikroproduktion behöver du fylla i en för- och färdiganmälan samt ett typprotokoll på den aktuella anläggningen.
  • Vill du veta mer om mikroproduktion svarar våra solcellsrådgivare på dina frågor och funderingar.

För att få bli mikroproducent krävs det att din produktionsanläggning uppfyller kraven:

  • Anslutningen får inte överskrida 63 Ampere eller 43,5 kW
  • Tekniska villkor specificerade i Svensk Energis handbok ”Anslutning av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar – MIKRO” ska vara uppfyllda
  • Stickproppsanslutning är inte tillåtet
  • Huvudbrytaren ska gå att blockera (låsa) i öppet läge och finnas tillgänglig i mätarskåp
  • Huvudbrytaren ska vara tillgänglig för Elverkets personal
  • Alla produkter ska vara CE-märkta
  • I kundanläggningen ska märkning finnas som varnar för att det finns en produktionsanläggning ansluten samt vilken brytare som kan användas för frånkoppling av produktionsanläggningen
  • Anläggningen får inte gå att koppla in mot ett spänningslöst nät

 

Är du installatör? Läs mer här.

Kontakta oss gärna

Vi hjälper dig att teckna nytt abonnemang och besvarar frågor angående ditt elavtal.

Telefon: 08- 511 866 00
E-post: kundservice@elverket.se

Läsvärda dokument