Ring oss
gärna för offert!

08-511 866 00

Bidrag

Sverige behöver mer hållbar energi. Därför finns det olika typer av stöd för dig som väljer att satsa på solceller.

Statligt solcellsbidrag eller ROT-avdrag

För dig som väljer solceller finns möjligheten att göra ROT-avdrag för arbetskostnaden av solcellsinstallationen eller ansöka om solcellsbidrag. Bidraget täcker, alternativt subventionerar, kostnaden av solceller och installation inklusive hårdvara. För detta bidrag har regeringen avsatt 225 miljoner kronor för 2016 och ytterligare 390 miljoner kronor per år, för åren 2017-2019. Solcellsbidraget är statligt bestämt och gäller så länge de avsatta pengarna räcker. Dock kan man inte få både statligt investeringsstöd och ROT-avdrag.

Om du vill ansöka om solcellsbidrag ska du göra det hos din lokala länsstyrelse, då det är länsstyrelsen som fattar beslut om stöd. På Energimyndigheten kan du läsa mer.

ELCERTIFIKAT

Med solceller på taket genererar du hållbar el till ditt hushåll och för att främja den produktionen kan du ansöka om ett elcertifikat. Det betyder att du får ekonomiskt stöd från den svenska regeringen för varje megawattimme (MWh) solenergi du producerar. I dagsläget ligger stödet på 13,0-13,6 öre/kWh.

För att få ett elcertifikat behöver du en särskild mätare och mätabonnemang som du bekostar själv. På Energimyndigheten kan du läsa mer om elcertifikat.

Är du intresserad av att installera solceller? Här kan du läsa mer om våra solcellspaket.

Kontakta oss gärna

Vi hjälper dig att teckna nytt abonnemang och besvarar frågor angående ditt elavtal.

Telefon: 08- 511 866 00
E-post: kundservice@elverket.se