Investera för din och miljöns skull. Den el som produceras genom solceller är koldioxidneutral och effektiv.

Gör en solcellskalkyl

Går du i solcellstankar? Här kan du enkelt göra en solcellskalkyl och få ett pris på ett solcellspaket som passar din bostad. För att skapa en solcellskalkyl behöver du veta hur mycket el du förbrukar, hur stor takyta som ska täckas av solpaneler, hur stor lutning du har på taket och takets vinkel. Skicka sedan iväg och få en offert av oss.

Detta formulär är endast kompatibelt med ie9 eller senare alternativt chrome,safari eller firefox.