Varför ska jag välja en elbil?

4 september, 2017 / Hållbarhet

Del 2 av 4 ur bloggserien Vart är elbilen på väg?

Vi står inför en förändring av vilka typer av fordon vi använder. Utvecklingen går fort, men det kan gå ännu fortare om antalet förutfattade meningar om elbilen minskade. För att kunna sticka hål på de vanligaste myterna behövs en djupare förståelse för hur elbilen faktiskt fungerar. Vilka för- och nackdelar har elbilen egentligen?

Egenskaper hos en elbil

En av elbilens stora fördel är enkelheten. Huvudkomponenten i elbilen är elmotorn med en enkel växellåda och ett batteri. Vad innebär då det? Jo, det innebär att elbilen både är enkel att köra och enkel att underhålla. Precis som med en automatbil har den bara en växel, så du accelererar utan att behöva använda växelspaken. Bilen skakar inte på grund av någon bensin- eller dieselmotor. Gaspedalen är mer responsiv i en elbil, vilket innebär att den reagerar snabbt på pedalens påtryck. Dessutom är den tyst och skapar inte buller som vanliga bilar gör. En skönare körkänsla, helt enkelt.

Livscykelanalys

Ännu en av fördelarna är att den eldrivna bilen är mer miljövänlig än en bränslebil, även om du använder ”smutsig” el från exempelvis kolkraft. Med vår svenska el som produceras av sol, vind, vatten eller kärnkraft är elbilens driftutsläpp lika med noll. Med driftutsläpp menas de avgaser som frigörs då bilen är i rullning.

Det finns missvisande myter om att elbilen egentligen inte är miljövänlig på grund av de utsläpp som sker under tillverkningsprocessen. Visserligen krävs det mer resurser i dagsläget för att tillverka en elbil jämfört med en bränslebil. Litiumnedbrytningen som krävs för att tillverka batterierna sker kanske inte på ett hållbart sätt över hela världen. Men flera studier visar att elbilen trots det är mer miljövänlig än en bensin- eller dieseldriven bil. Miljöbelastningen som en bränslebil utgör blir snart större än en elbils när den börjar rulla på vägarna. Dessutom har tillverkningen hittills varit marginell och den ökade produktionen innebär även en hållbar utveckling av batteritillverkning. Både Tesla och Mercedes är exempel på bilmärken som har börjat ta hållbarhet på allvar och börjat bygga fabriker som ska drivas på grön el och använda råvaror från närliggande gruvor (även om Mercedes först nu börjar vakna kring att ta fram elbilar…).

På tal om miljön tåls det också att nämna att verkningsgraden – som visar hur stor del av den tillförda energin som kan omvandlas till mekanisk energi – i en elmotor ligger på omkring 90 procent. Motsvarande siffra för en förbränningsmotor som går på bensin/etanol brukar anges till 20–25 procent och för diesel till cirka 30 procent. Vill man vara energieffektiv är därför elbilen ett självklart val framför de andra alternativen.

Varför elbil framför en hybrid?

Åsikterna om hybriden skiljer sig åt. Några menar att hybridbilen ska ha det bästa av två världar, medan andra istället anser att den har det värsta av två världar. Fördelen med en hybrid är att den går att köra eldrivet till vardags men ändå ha möjligheten till att ta bilen på utlandssemestern utan att behöva oroa sig för längre stopp när batteriet tagit slut. Nackdelarna är att hybridbilen oftast har kort räckvidd när den går på el och har samma behov av service som en bränslemotor har, vilket du slipper med en ren elbil. Ändå är den ibland det enda alternativet för de som vill köra på el men samtidigt vill ha några av de funktioner som vanliga bilarna har, såsom dragkrok och stort lastutrymme.

En studie från 2016 visar hur nöjda svenskarna är med sina el- respektive hybridbilar. På frågan om nästa bilköp blir en elbil svarade hela 89 procent av elbilsägarna att de är säkra eller mycket säkra på att de kommer att köpa en elbil och bara 7 procent är osäkra. De som köpt en laddhybrid var däremot inte lika nöjda med sitt val och bara 48 procent var säkra eller mycket säkra på att de skulle köpa en ren elbil med 21 procent var osäkra.

Nackdelar

Precis som med allt annat har elbilen också sina nackdelar. Fler modeller med dragkrok och bättre lastutrymme är något som efterfrågas. En annan nackdel är att ett kallt klimat som kräver att klimatanläggningen är påkopplad under bilfärden kan påverka räckvidden eftersom den också drar en hel del ström från batteriet. Men här finns en enkel lösning. Genom att värma upp bilen när den laddar kan du minska belastningen på batteriet.

Den tysta bilen

Elbilen utgör inga störande ljud. Kritiker menar att avsaknaden av motorljudet ökar risken för olyckor eftersom ljudet uppmärksammar fotgängare att en bil närmar sig. Det finns dock ingen statistik på att tystare bilar skulle utgöra någon trafikfara. Dessutom är den inte helt knäpptyst bara för att bensinmotorljudet går bort. Ljudet från däcken kan fortfarande markera att en bil passerar, men på ett behagligare vis. Egentligen är det buller vi borde oroa oss för eftersom det kan ge allvarliga hälsoeffekter i längden, såsom nedsatt trötthet, sämre prestationsförmåga och problem med koncentrationen. I framtiden borde alla kunna bo nära vägen utan att bli störd av bilarna som kör förbi.

Förbränningen av fossila bränslen utgör det största bidraget till växthuseffekten idag, både i Sverige och i resten av världen. Det är den absolut främsta anledningen till varför du bör tänka till en extra gång innan du köper en ny bil. Förändringar tar tid. Vissa är skrämmande och främmande. Vissa är nödvändiga.

Kontakta oss gärna

Vi hjälper dig att teckna nytt abonnemang och besvarar frågor angående ditt elavtal.

Telefon: 08- 511 866 00
E-post: kundservice@elverket.se