Kör alla elbil om 15 år?

17 augusti, 2017 / Hållbarhet

Del 1 av 4 ur bloggserien: Vart är elbilen på väg?

I början av 2017 passerades två miljonerssträcket för antalet sålda laddbara bilar i världen. I Sverige ligger försäljningssiffran på dryga 34 000, varav 33% är elbilar och 67% hybrider (bensin/diesel + el). Bara det senaste året har Sverige haft en tillväxt på hela 66%! Kan det innebära starten på en omställning av våra transportmedel? Vi har tittat på några faktorer som spelar in för att en omställning ska bli verklighet.

Miljöfaktorerna

En anledningen till varför bilägare överväger att byta till en elbil är för att den är miljövänligare än fossildrivna bilar (bensin och diesel). De två största miljövinsten är minskat koldioxidutsläpp och en drastisk minskad användning av fossila bränslen. Elbilen i sig släpper inte ut någon koldioxid och all elproduktion i Sverige är helt koldioxidfri vilket i kombination med en minskad användning av fossila bränslen inte bara förändrar vår klimatpåverkan, utan också förbättrar luftkvaliteten. Eftersom forskare sett samband mellan dålig luft och förkortad livslängd är det även en stor vinst för folkhälsan.

Hur effektiv är elbilen?

Elbilens effektivitet utgår ifrån batteriet och är en viktig aspekt för elbilens hållbarhet. Det är alltså batteritekniken som avgör räckvidden, det vill säga hur långt bilen tar sig per laddning, batteriets livslängd och hur lång tid det tar att ladda batteriet. De nyare elbilsmodellerna har mycket bättre batterier än de äldre eftersom utvecklingen minst sagt varit intensiv de senaste åren. Elbilstillverkaren Teslas batterier ligger just nu i framkant och har i dagsläget den längsta räckvidden på marknaden, med upp till 60 mil per laddning. Andra bilmärken har börjat ta efter deras standard och ett flertal tillverkare lanserar nu modeller med en likvärdig räckvidd.

Litiumjon-batteriet är än så länge det vanligaste batteriet och använder samma teknik som bärbara datorer och mobiltelefoner. För att minska på slitaget laddas aldrig elbilens batteri fullt eftersom batteriet slits som mest när det är antingen fulladdat eller helt urladdat. Hur laddat batteriet blir är olika mellan olika modeller men oftast laddar bilarna upp till mellan 80-95 procent av batteriets kapacitet. På modeller med lägre laddningsprocent kan du ibland manuellt aktivera ett så kallat ”range mode”, och därefter ladda batteriet till 100 procent. På samma sätt har alla elbilar en funktion som gör att det finns 5 procent kvar när batteriet är urladdat. Funktionen skyddar batteriet mot total urladdning och därmed ökat slitage. Det går alltså inte att jämföra slitaget mellan elbilens batteri med de som finns i mobilen eller datorer, som kan slitas ut väldigt fort.

Men utvecklingen av batterier går snabbt fram och tidningen Illustrerad vetenskap tror att framtidens elbil inte kommer att ha vanliga batterier utan istället en så kallad superkondensatorer. En stor fördel med kondensatorer är att de går att ladda mycket snabbare. Massachusetts Institute of Technology i USA utvecklar just nu en superkondensator som ska laddas upp på bara några sekunder och som dessutom ska kunna lagra tio gånger mer energi än dagens litiumjon-batterier!

Är det lönsamt?

En vanlig fundering inför ett köp av en elbil är om det är lönsamt. Hur ser kostnaderna ut för en elbil jämför med bilar som går på fossilt bränsle? Att räkna ut lönsamheten på en elbil jämfört med bensin- eller dieselbilar är svårt eftersom det är många faktorer som spelar in. Inköpspriset på en elbil kan verka avskräckande, men för att få en rättvis bild bör du egentligen fokusera på driftkostnaderna. Exempelvis har elbilen Nissan Leaf en driftkostnad på knappt 2 kronor per mil jämför med Nissans övriga bilar som har en genomsnittlig driftkostnad på ca 10 kronor per mil. Elbilens driftkostnad är bara en femtedel! Den kostnad du lägger på bränsle varje månad kan du alltså dividera på fem med en elbil.

Nyare rapporter visar att elbilen blir billigare på längre sikt om du kör längre och/eller oftare. Elbilen rekommenderas därför ofta som en pendlarbil. Om du kör 3000 mil per år behöver du spendera runt 30 000 kr med en bränslebil medan en elbil kostar cirka 4 500 kr. Du kan alltså spara flera tiotusentals kronor per år.

Politik

Men det är inte bara den tekniska utvecklingen som bidrar till en omställning. Politiska insatser har också ökat möjligheterna för elfordon. Via regeringens miljöprogram ”Klimatklivet” kan företag söka bidrag för utbyggnad av laddinfrastruktur. Dessutom kan både privatpersoner och företag söka en så kallad ”Supermiljöbilspremie” vid köp av en ny elbil. Premien kan ge upp till 40 000 kr i bidrag och betalas ut av Transportstyrelsen. Som om inte det vore nog har elbilen fem års skattebefrielse.

Hur utvecklingen för elbilar kommer se ut kan vi fortfarande bara gissa. Klart är dock att elbilarna utvecklas för fullt samtidigt som intresset hos köparna ökar drastiskt. Om 15 år kanske vi kan andas in friskare luft även i stora städer. Vad tror du?

Kontakta oss gärna

Vi hjälper dig att teckna nytt abonnemang och besvarar frågor angående ditt elavtal.

Telefon: 08- 511 866 00
E-post: kundservice@elverket.se