Därför valde Elverket att byta till Billogram

10 april, 2017 / Hållbarhet

I samband med att fakturorna skickades ut i mars bytte vi på Elverket till det webbaserade fakturasystemet Billogram. Många har hört av sig med frågor kring bytet. Vi fick en pratstund med Elverkets ekonomichef Kristina Molin om varför bytet skedde och valet av Billogram.

Pappersfakturor har historiskt sett varit det vanligaste sättet att få sina räkningar på. Fram tills för några år sedan betalade även många sina räkningar med kuvertgiro. Men sedan början av 2000-talet har en förändring skett där vi i större utsträckning sköter vår privata ekonomi digitalt.

Internetbankerna är idag den plats där majoriteten gör sina bankärenden och betalar sina räkningar. E-faktura och autogiro är vanligare än någonsin samtidigt som medvetenheten för vår miljöpåverkan ökar. Det är några av faktorerna som spelade in när Elverket började leta efter ett digitalt och webbaserat sätt att skicka ut fakturorna på.

– Vi har under många år erbjudit e-postfaktura till våra kunder men eftersom fakturan skickades som en bilaga hände det ibland att kunder inte fick mailet. Det berodde ofta på att vårt mail fastnade i olika filter och ibland klassades felaktigt som spam eller virus, berättar Kristina.

Arbetet att hitta en bra och säker leverantör startade för ungefär ett år sedan. För Elverket var det viktigt att hitta ett system som är hållbart ur både ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Att skicka pappersfakturor har en hög miljöpåverkan, då det krävs både pappersproduktion och långa transporter. Men även ur ett ekonomiskt perspektiv är webbaserade fakturor ett bättre alternativ eftersom det innebär en minskad risk att fakturan inte kommer fram i tid.

– Tyvärr har leveranssäkerheten med pappersfakturor försämras avsevärt de senaste åren och det har ibland lett till påminnelseavgifter för våra kunder, menar Kristina. Med digitala sätt att få sin faktura kommer räkningen fram både snabbare och säkrare.

Efter noga övervägande föll till slut valet på Billogram.

– Att vi valde Billogram grundar sig på många olika saker. Bland annat ser vi ett mervärde i att våra kunder kan kommunicera direkt med vår kundservice i den faktura som ärendet gäller. Vi ser också ett värde i att kommunikationen sparas. Dessutom kan vi med Billogram skicka olika typer av erbjudanden direkt på faktura. Exempelvis är det många av våra kunder som inte känner till våra erbjudanden på solceller.

Varför webbaserade fakturor?

Det är många kunder som hört av sig till oss på Elverket med frågor kring vad en webbaserad faktura är och vad det innebär för dig som enskild kund. Det enklaste sättet att beskriva en webbaserad faktura är att räkningen är på en säker webbsida istället för på ett papper. När du väljer att få din faktura webbaserad ökar också transparensen, det vill säga att alla förändringar och händelser på varje enskild faktura syns för båda parter.

– En viktig del varför vi valde just Billogram var för att våra kunder ska kunna följa förändringar som sker på deras fakturor. Det minskar missförstånd och ökar säkerheten för kunden eftersom man själv kan se vilka förändringar som gjorts.

Nu hoppas Elverket att allt fler ska se värdet av att få sina fakturor direkt till sin e-post och uppmuntrar alla sina kunder att välja ett digitalt sätt att ta emot sina fakturor.

– Sedan årsskiftet har vi ökat vårt aktiva arbete för att bidra till ett mer hållbart samhälle. I det arbetet är Billogram en viktig del där våra kunder kan vara med och bidra. Intresset från våra kunder är stor och redan har många valt att byta ut sina gamla pappersfakturor mot e-postfakturor istället, avslutar Kristina.

Vill du också byta till e-postfakturor och bidra till ett mer hållbart samhälle? Anmäl dig och var med i arbetet mot ett hållbart samhälle här!

Kontakta oss gärna

Vi hjälper dig att teckna nytt abonnemang och besvarar frågor angående ditt elavtal.

Telefon: 08- 511 866 00
E-post: kundservice@elverket.se