Att vara hållbar
är att vara en
smartskalle!

Smartskalle

Därför valde Elverket att byta till Billogram

I samband med att fakturorna skickades ut i mars bytte vi på Elverket till det webbaserade fakturasystemet Billogram. Många har hört av sig med frågor kring bytet. Vi fick en pratstund med Elverkets ekonomichef Kristina Molin om varför bytet skedde och valet av Billogram.

Pappersfakturor har historiskt sett varit det vanligaste sättet att få sina räkningar på. Fram tills för några år sedan betalade även många sina räkningar med kuvertgiro. Men sedan början av 2000-talet har en förändring skett där vi i större utsträckning sköter vår privata ekonomi digitalt.

Internetbankerna är idag den plats där majoriteten gör sina bankärenden och betalar sina räkningar. E-faktura och autogiro är vanligare än någonsin samtidigt som medvetenheten för vår miljöpåverkan ökar. Det är några av faktorerna som spelade in när Elverket började leta efter ett digitalt och webbaserat sätt att skicka ut fakturorna på.

– Vi har under många år erbjudit e-postfaktura till våra kunder men eftersom fakturan skickades som en bilaga hände det ibland att kunder inte fick mailet. Det berodde ofta på att vårt mail fastnade i olika filter och ibland klassades felaktigt som spam eller virus, berättar Kristina.

Arbetet att hitta en bra och säker leverantör startade för ungefär ett år sedan. För Elverket var det viktigt att hitta ett system som är hållbart ur både ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Att skicka pappersfakturor har en hög miljöpåverkan, då det krävs både pappersproduktion och långa transporter. Men även ur ett ekonomiskt perspektiv är webbaserade fakturor ett bättre alternativ eftersom det innebär en minskad risk att fakturan inte kommer fram i tid.

– Tyvärr har leveranssäkerheten med pappersfakturor försämras avsevärt de senaste åren och det har ibland lett till påminnelseavgifter för våra kunder, menar Kristina. Med digitala sätt att få sin faktura kommer räkningen fram både snabbare och säkrare.

Efter noga övervägande föll till slut valet på Billogram.

– Att vi valde Billogram grundar sig på många olika saker. Bland annat ser vi ett mervärde i att våra kunder kan kommunicera direkt med vår kundservice i den faktura som ärendet gäller. Vi ser också ett värde i att kommunikationen sparas. Dessutom kan vi med Billogram skicka olika typer av erbjudanden direkt på faktura. Exempelvis är det många av våra kunder som inte känner till våra erbjudanden på solceller.

Varför webbaserade fakturor?

Det är många kunder som hört av sig till oss på Elverket med frågor kring vad en webbaserad faktura är och vad det innebär för dig som enskild kund. Det enklaste sättet att beskriva en webbaserad faktura är att räkningen är på en säker webbsida istället för på ett papper. När du väljer att få din faktura webbaserad ökar också transparensen, det vill säga att alla förändringar och händelser på varje enskild faktura syns för båda parter.

– En viktig del varför vi valde just Billogram var för att våra kunder ska kunna följa förändringar som sker på deras fakturor. Det minskar missförstånd och ökar säkerheten för kunden eftersom man själv kan se vilka förändringar som gjorts.

Nu hoppas Elverket att allt fler ska se värdet av att få sina fakturor direkt till sin e-post och uppmuntrar alla sina kunder att välja ett digitalt sätt att ta emot sina fakturor.

– Sedan årsskiftet har vi ökat vårt aktiva arbete för att bidra till ett mer hållbart samhälle. I det arbetet är Billogram en viktig del där våra kunder kan vara med och bidra. Intresset från våra kunder är stor och redan har många valt att byta ut sina gamla pappersfakturor mot e-postfakturor istället, avslutar Kristina.

Vill du också byta till e-postfakturor och bidra till ett mer hållbart samhälle? Anmäl dig och var med i arbetet mot ett hållbart samhälle här!

10 april, 2017 / Hållbarhet

Minska din miljöpåverkan med el

”Att producera och använda el är en belastning på miljön”. Det är en sanning vi ofta får höra och självklart är det också sant. Men det är långt ifrån hela sanningen. Om vi producerar och använder elen på rätt sätt är det också en väg för att minska vår miljöpåverkan. Därför bör vi bli mer medvetna om vilka energival som är kloka för en långsiktig och hållbar elanvändning.

I miljödebatten hörs ofta att vi behöver minska vårt beroende av el och att vi behöver minska elanvändningen för att motverka klimathotet. Bilden av elen som en stor bov i dramat är varken hela sanningen eller nyanserad. Låt mig ta ett exempel där elanvändningen bidrar positiv till miljön.

Du kommer hem från jobbet. Du är trött och barnen lika så. Efter en timme i köket sätter ni er och äter tillsammans. Efter middagen ställde vi oss förr i tiden vid diskhon för att diska undan allt från middagen. Sedan kom diskmaskinen och den tillåter oss att få disken ren medan vi gör något annat. Diskmaskinen gav oss inte bara den där extra halvtimmen utan minskar också vår negativa påverkan på miljön. Hur kan det komma sig? Totalt använder diskmaskinen ca 1 kWh per disk medan handdisken kräver 4 kWh, en skillnad på 3 kWh. Det innebär att om du kör en diskmaskin varje dag sparar du 1 095 kWh på ett år när du använder diskmaskin jämfört med att handdiska.

Det finns många liknade exempel där användningen av el på ett klokt sätt är positivt för miljön. Bergvärme istället för villaolja, elbil istället för en traditionellt fossilbränsledriven bil, eldrivna handverktyg istället för bensindrivna, tåg istället för flyg är andra bra exempel. Det som är relevant är vilken energikälla du använder men också att du hushåller din elförbrukning med kloka val.

När jag träffar elkunder tror de ofta att jag som VD för ett energibolag borde förespråka en mer slösaktig inställning till elanvändning. På ytan kan det tyckas vara en klok ekvation men i vårt uppdrag som elbolag finns också krav på att säkra en hållbar elutveckling. Det är egentligen samma princip som att systembolaget ska motverka hög alkoholkonsumtion.

Vi försöker ständigt hjälpa våra kunder att kunna fatta energismarta beslut och att använda elen på rätt sätt. Det innebär att vi söker nya lösningar som hjälper kunderna att styra sin förbrukning timme för timme, men också kommunicera vad kunder kan göra för att bli energismarta. Det tror vi är rätt väg att gå för att bidra till det totala arbetet mot klimathotet. För att nå dit behöver vi också hjälp från våra kunder med vad som är viktigt för dem och hur de vill att vi som företag ska jobba vidare.

Elproduktionen och elanvändning har absolut en miljöpåverkan men den kan också användas för att minska trycket på miljön. Det är en vision vi jobbar och tror på.

Patrik Johansson
VD på Elverket Vallentuna

20 mars, 2017 / Hållbarhet Miljö

Hur fungerar solceller egentligen?

I många år har solceller blivit en allt vanligare energikälla runt om i världen. I Kina bygger man ut sin elproduktion av solceller med 18 000 MW varje år. Det kan jämföras med USAs totala kapacitet på 8 000 MW eller Sveriges blygsamma 48 MW. Att solceller är en av de mest skonsamma energikällorna visste du kanske redan. Men hur fungerar en solpanel egentligen? Vi fick en lite pratstund med en av Elverkets solcellsexperter, Jonas Sunryd.

Hur uppfanns solceller?
För att kunna svara på det måste vi backa längre bak i tiden än till skissen av första solcellen. För drygt hundra år sedan upptäcktes att ljus kan påverka vätemolekylens enda elektron. Den danske fysikern Niels Bohr insåg att om en ljuspartikel, så kallad foton, kunde träffa elektronen kunde den absorbera energi. Det ljuspartikeln sedan gör är att den överladdar elektronen och utvinner överskottsenergin. Solceller bygger på Bohrs modell av väteatomen. Själva solpanelerna sägs ha uppfunnits av Charles Fritts 1894. Fritts solpaneler hade dock en verkningsgrad på låga 1 procent. Det stora genombrottet för dagens solceller gjordes på 1950-talet vid Bell Laboratories, med en panel som hade en sexdubbel verkningsgrad.

Vad består en solcell av?
Det finns flera olika solcellspaneler idag. Den vanligaste är uppbyggd av så kallad kristallina kiselsolceller. I den modellen används egenskaperna hos tre olika grundämnen som ligger i lager på varandra. I övre skiktet har panelen Kisel, i den mellersta används Bor och i nedre skiktet finns Fosfor.

Hur skapas elen i panelerna?
Man kan säga att det är tack vare kemiska reaktioner som solen startar som panelerna kan generera el. De tre ämnena som panelen består av har olika många elektroner, så kallade valenselektroner. Det är tack vare det olika antalet elektroner som solenergin kan fångas upp. När två atomer förs närmare varandra attraheras något som kallas valenselektronerna i kärnan hos båda atomerna. Tillsammans kommer de att delas av båda atomerna och skapar då vad fysiken kallar en ”kovalent molekylär bindning”. På ren svenska betyder det att atomerna delar ett elektronpar mellan sig och det skapas ett hål, en slags kristall mellan kisel-lagret och mittenskiktets bor. När kristallen sedan når nedersta skiktet kommer fosforn ’ta upp’ den elektriska laddningen som skapas av att kristallen får två skikt med olika laddningar. När solpanelerna får solstrålar på sig lämnar elektronerna ifrån sig positiv laddning, elektronerna och hålen vandrar över till sina respektive sidor vilket skapar spänning och ström.

Så om molnen skuggar producerar jag inte ström?
Det är skillnad på skugga och skugga kan man säga. Om du har träd eller annat som skuggar panelerna slutar panelen att producera ström. Däremot tränger solstrålarna igenom mulet väder. Så klart minskar mängden solstrålar och produktionen minskar men du producerar ändå en del el en molnig eller mulen dag.

Solen lyser på panelerna och elektronerna skapar överskottsenergi, hur kommer det sen till mitt uttag?
Förenklat är det tre steg som sker. Först träffar solens strålar solcellerna på taket och elektronerna börjar vandra. Den överskottsenergin som skapas kallas för likström. Likströmmen leds sedan via en kabel till en växelriktare där strömmen omvandlas till vanlig hushållsel. På andra sidan om växelriktare fortsätter strömmen direkt till husets elcentral som leder elen ut till varje uttag i huset.

Hur ska man göra om man är intresserad av solceller?
Enklast är att kontakta vår kunniga kundservice. Det är också bra att gå igenom vår checklista innan man kontaktar oss, då har vi bättre möjligheter att skapa en offert utifrån just de förutsättningar som finns.

7 mars, 2017 / Solel

Att visa uppmärksamhet är att uppskatta arbetet bakom

Idrottsgala, Guldbaggegala, Svenska hjältar. Listan över arrangemang som vill lyfta nationella prestationer lämnar inget område oberört och gårdagens ”Dagens ros” i lokaltidningen har utvecklats i en positiv riktning. I Vallentuna har Fritidshjälpen tagit inspiration från utvecklingen och skapat ett lokalt arrangemang för att uppmärksamma eldsjälar inom föreningslivet i Vallentuna. Ett initiativ vi på Elverket stödjer och kommer jobba med framöver.

Bild från Eldsjälsgalan 2016.

Tidigt i höstas när våra riktlinjer för sponsring tagit form tog vi kontakt med en unik förening som än så länge bara finns i Vallentuna. Föreningen har inga medlemmar, inga träningstider och inga lokaler. Ändå var det den mest intressanta föreningen för oss. De jobbar under namnet Fritidshjälpen och startades av två riktiga eldsjälar. Under några år hade de två uppmärksammat att barnens kompisar slutade med fritidsaktiviteter som de älskade. Andra kompisar glömde systematiskt sin utrustning med tillsägelser som följd. Med en högst ickevetenskaplig metod insåg de att orsaken ofta var ekonomiska svårigheter i familjerna. 2013 startade de Fritidshjälpen med fokus på ”alla barns rätt till en aktiv fritid”, ett arbete vi på Elverket nu stödjer.

Eldsjälsgalan

Det var med stolthet vi presenterade vår nya samarbetspartner och alla de aktiviteter vi tillsammans kommer göra för föreningslivet i Vallentuna de kommande åren. Först ut är en galakväll, en eldsjälsgala där ideellt engagerade personer uppmärksammas och utses till årets eldsjäl i Vallentuna. Att vara ideellt involverad i en förening kräver ofta många timmar av en persons fritid. Engagemanget är viktigt och våra barns möjlighet till en aktiv fritid bygger på att engagemanget inte tar slut. Sällan ges ersättning eller ärlig uppskattning för det arbete som läggs ner. Eldsjälsgalan uppmärksammar därför personer som på olika sätt bidragit till sin förening.

Energipriset

I år är det andra året som Fritidshjälpen arrangerar galan i Vallentuna. Under ledning av Nicklas Jihde bjuds besökarna på underhållning och prisutdelning. Nytt för i år är Elverkets egen priskategori, ”Energipriset”. Utmärkelsen kommer att delas ut till en person som på något extraordinärt sätt lägger energi på sin förening. Priset kommer vara ett vandringspris som med åren kommer växa tillsammans med sina vinnare. Exakt hur det kommer ske är fortfarande lite hemligt, men vi hoppas det kommer skapa mer energi i Vallentunas föreningar.

Lokalt för Vallentuna

Nu letar vi efter kandidater för första utmärkelsen. Om du känner en engagerad Vallentunaprofil som skulle passar in på priset kan du nominera den personen till Fritidshjälpen. Berätta varför just din kandidat är värd att vinna och vem personen är. Tänk på att det behöver vara en person från en förening i Vallentuna. Du nominerar din kandidat via mail till fritidshjälpen.

Vi ser fram emot vårens event och kommer självklart finnas på plats under evenemanget som arrangeras på Vallentuna Teater den 19 maj 2017. Varmt välkommen!

13 februari, 2017 / Engagemang

Att utmana föreningslivet är att jobba med framtiden

Intresset till en hälsosam livsstil med träning och kost är en ihållande trend. Alltför ofta hörs människor säga att ”nu ska jag ta tag i träningen igen”. Tyvärr är kunskapen ofta låg för hur livsstilen ska bli hållbar i längden. Men tänk om vi redan från början lärde oss hur ett aktivt liv kan se ut? Skulle trenden övergå till ett normalläge då? Det tror vi på Elverket och det är därför vi valt att jobba med barn och ungdomsverksamhet i Vallentuna.

Sponsring har blivit ett naturligt inslag i marknadsbruset. TV-sändningar sponsras av stora företag, idrottslag är levande reklampelare och det är inte ovanligt att kopplingen mellan företag och sponsortagare känns märkliga. Eller vad sägs om sockerrikt godis och världseliten i en fartfylld och backig vintersport? Vad är kopplingen däremellan? För oss på Elverket handlar inte sponsring om reklam. Det handlar om hur vi kan stödja utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Ge tillbaka till våra grundare

I vår bransch är hållbar utveckling och förnyelsebar energi viktiga aspekter, både för klimatet och för ekonomin. För oss är också vår historia viktig. Den började den 13 april 1919 när bönder och näringsidkare i Vallentuna bildade Vallentuna Elektriska Distributionsförening. Genom många decennier byggdes dagens Elverket upp tack vare boende i Vallentuna. Därför vill vi ge tillbaka till våra grundare och visa vilken fantastisk kommun vi verkar i. 1919 hade vi 130 kunder i Vallentuna, idag är alla Vallentunabor kunder till oss på ett eller annat sätt. Vi kan inte tänka oss ett bättre sätt att tacka än att satsa på morgondagens hjältar – barn och ungdomar i Vallentuna.

Fritid på barnens villkor

Viljan att idrotta eller engagera sig i föreningslivet är lika stort som alltid och många barn börjar tidigt med olika fritidsaktiviteter. Samtidigt slutar allt fler allt tidigare. Varför? De senaste åren har allt fler föreningar insett att de måste anpassa sig till samhällsutvecklingen och hur familjers liv ser ut. Många av föreningarna som vi jobbar med vittnar om utmaningen att hitta ledare och samtidigt hålla avgifterna låga. I en film från Sisu idrottsutbildarna sägs att många gillar att tävla men att hälften inte vill tävla eller bara vill idrotta på skoj. Hur kan vi skapa något för alla? Det är där vi som företag vill komma in.

En viktig del i vårt sponsorskap är delaktighet. Vi vill inte träffa våra föreningar bara när det är dags att teckna nya avtal. Vi vill finnas där och skapa mervärde för både medlemmarna och boende i kommunen. Med våra avtal med föreningarna skapar vi nu förutsättningar att utbilda ideella ledare som lägger sin fritid på våra unga. Vi skapar engagemang och en värdegrund där fair play och ”kompisskap” är minst lika mycket värda som prestationerna på planen. För det är hos barnen vår framtid finns. De är våra framtida anställda, våra kommande kunder och blivande ägare som är unga idag. Vi vill att de ska ha ett hälsosamt liv redan från början för att kunna fortsatta bygga ett hållbart och starkt samhälle. Då måste också föreningslivet utmanas och anpassas till barnens villkor. Vi har precis börjat den resan tillsammans med ett flertal föreningar i Vallentuna. Utmana din förening du också!

1 februari, 2017 / Engagemang Hållbarhet

Elverkets egen expert: Så sänker du elkostnaderna på vintern utan att tumma på bekvämligheten!

Den 23 januari är det Elens dag. Många associerar el med höga kostnader och priserna som på vintern ofta stiger i samma takt som värmen på elementet. Men är allt negativt med el och behöver man leva ett grottliv för att minska sitt elbehov? ”Sänk innetemperaturen” är ett vanligt tips för energieffektivisering som ofta får mothugg. Ska vi behöva frysa för att spara pengar?

Självklart går det att sänka räkningen utan att tumma på bekvämligheten! Många effektiviseringar har du gjort utan att ens veta om det. Att diska med diskmaskin istället för rinnande vatten är en effektivisering. Tvättmaskin lika så. Men självklart kan du göra ännu mer. För att uppmärksamma elens dag ger vi dig sex lätta sätt att minska din elförbrukning.

1. MAXIMERA KÄNSLAN AV BEKVÄM INNETEMPERATUR

Men sa jag inte precis att ett vanligt tips är att sänka innetemperaturen? Jo och faktum är att kostnaderna minskar med 5-10% genom att sänka elementen med en till två grader. Men även om vi minskar elementen kan vi höja känslan av temperaturen. Köp ett par tofflor så kommer du uppleva värmen som behagligare och varmare än innan. Vi upplever ofta innetemperaturen som för kall när vi blir kall om fötterna.

Tänk också på att stänga toalettdörren om du har golvvärme. Annars pumpar golvet ut omotiverat mycket energi och golvet upplevs dessutom som svalare. Stäng även av elementen när du vädrar och låt de vara avstängda en stund efter att du stängt innan du slår på dem igen.

2. DUSCHA SMART

Att duscha istället för att bada är ett första steg för att minska elräkningen. Om du dessutom snabb och minskar duschtiden från 10 minuter varje dag till 5 minuter varannan dag kan du minska kostnaderna från cirka 2000 kronor per år till runt 600 kronor.

3. DRA UT KONTAKTEN

Modern teknik stänger inte av sig när vi trycker på stäng av utan ställer sig i stand by-läge. Även om elförbrukningen minskar kan du stoppa förbrukningen helt genom att dra ut sladden till apparater och laddare som inte används.

4. VAR SMART I KÖKET

Om du planerar din matlagning och använder rätt utrustning har du många kWh att spara. Tina den frysta maten i kylen istället för med mikron. Koka upp vatten helst med en vattenkokare eller åtminstone under lock så sparar du 30-50% av energin. Håll kyl och frys ren från damm på baksida och med rätt temperaturer (+5 i kyl och -18 grader i frysen).

5. RENGÖR MED LÅGA TEMPERATURER

Tvätta kläder och kör diskmaskinen på låga grader. Att gå från 60 grader till 40 när du tvättar är skonsamt både mot kläderna och elkostnaderna. Du kan halvera kostnaderna för din användning med rätt gradantal utan att varken kläder eller disk blir mindre rent.

6. SE ÖVER ENERGIKÄLLA

Att köpa el under vinterhalvåret är alltid dyrare än att producera egen el. Se därför över dina möjligheter att installera exempelvis solceller. Våra kunder sparar årligen ca 30-50% på att installera solceller på taket.

Jonas Sunryd
Affärsområdetschef Elhandel

20 januari, 2017 / Energi Hållbarhet

Bli en smartskalle du också!

Förändrat klimat, ekonomiska aspekter och olika rön. Att hänga med i debatten kring hur vi som privatpersoner kan bidra till ett hållbart samhälle och vara klimatsmarta är lättare sagt än gjort. ”Ingen kan göra allt men alla kan göra något” kan känns utslitet men det finns ändå något i det. Här kommer vi under året blogga om energi i alla dess former i ett försök att bli lite smartare, en smartskalle helt enkelt.

För många år sedan, när klimatdebatten var i sin vagga och ”pionjärerna” i ämnet började lyfta frågan var jag på en föreläsning. Föreläsningen handlade om varje enskild persons delaktighet för klimatpåverkan i stort. Jag minns att frågan både var främmande och kändes alltför stor för att jag som privatperson skulle kunna bidra på ett meningsfullt sätt. Hur kunde mitt val att åka pendeltåg påverka temperaturhöjningar global?

Påståendet att ”ingen kan göra allt men alla kan göra något” upplevdes nästintill som en skröna. Men killen som håll i föreläsningen fyllde frasen med något som jag än idag tycker stämmer mycket väl. Han menade på att alla har en pott med energi som vi kan förbruka. Jag kopplade det till hur vi på samma sätt har lika mycket tid. Ingen har mer, ingen har färre timmar på dygnet. Hur vi sedan väljer att spendera vår kvot är helt upp till oss. Vissa tar kanske bilen till jobbet istället för den där årliga Thailandsresan. Andra åker kommunalt och värderar en högre innetemperatur i huset.

Poängen är att våra val bygger på vilka bekvämligheter var och en av oss värderar högst. Men den totala förbrukningen är desamma för oss alla. Tyvärr har potten av energi blivit en handelsvara. Istället för tid kan användningen jämföras med pengar. Vi har olika mycket och många lånar över sina tillgångar. Det leder till en överkonsumtion av våra gemensamma tillgångar och en påverkan på klimatet.

Vad gör du med din energipott?

Om vi utgår ifrån att kvoten av energi är som tiden, blir det lättare för oss som privatpersoner att faktiskt märka skillnad. Vi kan då börja mäta hur kvalitativt vi använt vår energi. Argumentet att man inte vill tumma på bekvämligheter försvagas när klimatmedvetenhet fokuserar på val istället för uppoffringar. Kanske är det värt att åka buss för att kunna förverkliga resor eller äta en bit kött på helgen? Vilka val gör jag med mina energitimmar blir upp till mig och jag kan göra dem med gott samvete. Vad skulle du göra för val?

Smartskalle = Hållbarhet

För oss på Elverket handlar smartskalle i stor utsträckning om hållbarhet. Som ett lokalt förankrat bolag värnar vi om vår direkta närmiljö men också våra kunders närområde. Vår egen historia kommer från den familjära landsbygden där både närhet och engagemang var viktigt. Vi grundades i början på 1900-talet för att skapa ett hållbart samhälle för socknar runt om i dagens Vallentuna. Det tar vi alltid med oss oavsett vad vi jobbar med. Därför vill vi också bli ännu smartare, riktigt smartskallar, både på jobbet och hemma. Vi hoppas att du också vill bli en smartskalle som med tiden bidrar till ett hållbart samhälle där vi tillsammans skonar om klimatet, vår egen närmiljö och din plånbok!

Sara Lundberg
Marknadskommunikatör på Elverket

4 januari, 2017 / Hållbarhet