Elverkets sponsringsprogram

Vi vill vara en del av att bygga en hållbar framtid och bidra till samhället vi lever i. Därför engagerar vi oss i och sponsrar främst barn- och ungdomsverksamheter i Vallentuna med ambitionen att stärka Vallentuna som kommun. Vårt engagemang sträcker sig mellan olika projekt – stora som små men har alltid en koppling till vår verksamhet inom energi och klimat.

 

Vilka sponsrar Elverket?
Elverket sponsrar framförallt registrerade föreningar och klubbar med en ideell inriktning i Vallentuna. Vi sponsrar inte enskilda personer eller föreningar som drivs i bolagsform. Fokus för Elverkets sponsring är barn och ungdomsverksamhet inom kultur och idrott. Syftet med Elverkets sponsringsprogram är att i låga åldrar uppmuntra till en hälsosam livsstil. Med vår sponsring vill vi därför inte bara vara en ekonomisk partner utan även en naturlig samarbetspartner för aktiviteter.

Vi sponsrar föreningar som:

  • har en aktiv barn- och ungdomsverksamhet där s.k. ”toppning” inte förekommer
  • har en lokal förankring till Vallentuna
  • främst baserar sig på ideell verksamhet
  • jobbar för att skapa en positiv bild av Vallentuna som kommun

Elverket sponsrar i begränsad omfattning elitidrott på vuxennivå och har i dessa fall höga krav på att föreningen även uppfyller kravet på en aktiv barn- och ungdomsverksamhet samt arbetar för att skapa en positiv bild av Vallentuna som kommun. En begränsad sponsring kan också förekomma för föreningar och företag som har en tydlig ambition att förmedla kunskap rörande energi & klimat eller hälsa på regional som nationell nivå.

Vi sponsrar inte:

  • organisationer som är eller kan uppfattas som politiska eller religiösa
  • aktiviteter som är eller kan uppfattas som oetiska eller skadlig för vår miljö
  • föreningar, grupper eller företag vars värden förknippas eller kan förknippas med diskriminering av något slag
  • föreningar som gör elitsatsning på barn- och ungdomsnivå, ex. ”toppning”


Hur fungerar vårt sponsringsprogram?

Vår sponsring kan ses som ett samarbete och bygger på samarbetsavtal med aktiviteter för barn och ungdomar i Vallentunas närområde. I en gemensam dialog med våra samarbetspartner skapar vi ett ömsesidigt avtal med ett konkret innehåll för sponsringen. Exempel på aktiviteter kan vara tävlingar, läger eller klubbdagar där Elverket är delaktig.

I våra samarbeten har vi också regelbundna gemensamma uppföljnings- och utvärderingsmöten för att ständigt förbättra aktiviteterna och samarbetet i stort.

Doping
Vi ser allvarligt på fusk. Om en person, som förknippas med en sponsrad organisation, ertappas med att använda otillåten doping eller andra preparat riskerar föreningen att förlora sitt samarbete med Elverket med omedelbar verkan. I sin yttersta konsekvens kan föreningen bli ekonomiskt återbetalningsskyldig för den summa som Elverket sponsrat föreningen med.


Ansökan och beslut
För att ansöka om ett sponsringsprogram, skicka en beskrivning av er verksamhet och satsningsområden till sponsring@elverket.se. Beslut om sponsring tas av Elverkets marknadsavdelning. För frågor kontakta oss på sponsring@elverket.

 

Kontakta oss gärna

Vi hjälper dig att teckna nytt abonnemang och besvarar frågor angående ditt elavtal.

Telefon: 08- 511 866 00
E-post: kundservice@elverket.se