Vår historia

6576 Sedan 1919 har Elverket försett Sverige och framförallt Vallentuna med värme och ljus. Vår historia har format oss till det elbolag vi är idag och det är vi otroligt stolta över. Tiden har lärt oss mycket. Metoderna för att utvinna el har förändrats och vi med dem. Men visste du att allt började med strömlösa bönder och näringsidkare i Vallentuna socknen? Låt oss berätta vår historia!

 

Vallentuna Elektriska Distributionsförening

På mitten av 1910-talet var Vallentuna, precis som många andra landsbygder, strömlös. Det handlade inte om ett strömavbrott, utan på den tiden var det främst städerna som hade tillgång till el. Lokala bönder och näringsidkare i dagens centrala Vallentuna insåg att deras verksamheter skulle vinna på att ha elektricitet och det blev starten för Elverket Vallentuna.

Den 13 april 1919 bildades Vallentuna Elektriska Distributionsförening för att köpa in och distribuera el. Från början hade man 130 kunder, 30 bondgårdar och 100 småhus, i Vallentuna socken. Under sommaren 1920 började ledningsnätet byggas. Ledningsstolpar av oimpregnerat trä sattes upp och en mottagningsstation byggdes vid Mörby station av arbetare som tjänade hela 2,90 kr per timme. En ganska bra lön på den tiden.

 

Klas Edvin Karlsson

Efter ett par år anställde föreningen en montör, Klas Edvin Karlsson. I styrelseprotokollet från 29 juli 1922 står det: ”antogs till montör linjeförman E Karlsson på följande villkor: Lön 3 000 kr per år med skyldighet för Karlsson att emot 100 kr p år hava tillgång till telefon samt hålla sig velociped”. Under de första åren fick Klas cykla runt på sin velociped i det vidsträckta området för att genomföra reparationer och dra nya ledningar. 1924 köpte föreningen en Harley Davidson med sidovagn för att underlätta för honom. Klas stannade kvar i föreningen under hela sin yrkeskarriär och blev så småningom chef för Elverket.

Vallentuna jarnvagsstationVallentuna Elektriska Distributionsförening drogs till en början med stora utgifter för räntor och amorteringar. Därför blev kundernas räkningar väldigt höga. Kostnaden låg på ca 45 öre/kWh som i dagens mått motsvarar ca 6 kr/kWh! I början på 1930-talet började de oimpregnerade ledningsstolparna få rötskador. Några pengar fanns inte i kassan och många lantbrukare var skyldig föreningen pengar eftersom de inte hade råd att betala för den dyra elen. Lösningen blev ett erbjudande om att istället för kontanter kvittera sin skuld med nya stolpar.

 

Strömavbrott löstes av VD:n

1963 gick Klas i pension. Under hans tid som chef på Vallentuna Elektriska Distributionsförening hade man slagits ihop med ett flertal andra ekonomiska föreningar i socknar runt om i det som idag är Vallentuna kommun. Föreningen hade också bytt namn till Vallentuna Elverk och 6110nu hade man 2429 kunder. Elpriset hade också blivit mycket billigare och kostade ca 6,11 öre/kWh. Samtidigt som Klas pensionerade sig tillträdde ingenjören Hans Bohjort som ny VD. Vid den tidpunkten bestod Elverket av montören Gunnar Karlsson, son till Karl E Karlsson, en nyanställd kamrer och VD Hans Bohjort.

Att Vallentuna Elverk var litet märktes tydligt och det var inte ovanligt att kunder ringde hem till Hans och hans fru Inger när det blev strömavbrott. Inger skojade ofta med kunderna när det berättade att strömmen hade gått med att fråga: och vart har den gått?! Hans åkte sedan själv ut och lagade felet, ibland även med Inger som sällskap.

Den 31 juli 1993 var det dags för Hans att gå i pension. Nu jobbade 23 personer, 19 män och 4 kvinnor på Vallentuna Elverk. Kunderna hade nu blivit 11 237 stycken till antalet och täckte hela Vallentuna kommun såsom det ser ut idag. Samtidigt började Hans Asp som ny VD och skulle vara den person som ledde bolaget genom de revolutionerade åren när elmarknaden avreglerades. Ett dotterbolag skapades för elhandeln vid avregleringen 1996 och vid millennieskiftet ombildades föreningen till aktiebolag – Elverket Vallentuna AB. Två år senare börsnoterades bolaget och dagens Elverket började sin resa mot idag.

 

Dagens Elverket

Trots att Elverket har vuxit och inte längre åker Harley Davidson med sidovagn lever Vallentuna Elektriska Distributionsförenings grund vidare. Den kunskap vi samlat på oss under snart 100 år är tack vare våra kunder. Vi vill inte vara störst, vi vill vara bäst och ge tillbaka till dig som kund. 1957 fanns det 1 567 stycken elhandelsbolag. Idag finns bara 200 bolag och få av dem fanns med på 50-talet. Vi fanns då och vi finns nu eftersom vi alltid försöker vara Nära, Engagerad och Kompetenta till dig som kund!