Om Elverket

Vi ger Sverige värme och ljus

Sedan 1919 har Elverket försett Sverige och framför allt stockholmarna med värme och ljus. Vår historia har format oss till det elbolag vi är idag och det är vi otroligt stolta över. Tiden har lärt oss mycket. Metoderna för att utvinna el förändras och utvecklas ständigt, och vi med dem.

ELVERKETS HISTORIA

Historien om Elverket började i Vallentuna utanför Stockholm år 1919. Där bildade bönder och andra näringsidkare ekonomiska föreningar för att förse sina verksamheter med el. Elmarknadens avreglering 1996 blev startskottet till ombildningen som skedde år 2000-2001 då Elverket blev ett aktiebolag. Sedan dess har vi fortsatt att utvecklats till det elbolag vi är idag.

ELNÄTSÄGARE

Elverket Vallentuna Elnät AB har en så kallad områdeskoncession för elnät i Vallentuna kommun. Genom vårt elnät, vilket vi äger, förvaltar och utvecklar, sköts den fysiska distributionen av el till alla bostäder och verksamheter inom Vallentuna kommun. Utöver att driva och underhålla det befintliga elnätet bygger vi dessutom ut elnätet inom Vallentuna kommun där tillväxttakten på framför allt bostäder är väldigt kraftig.

Bolagets nätverksamhet står under tillsyn av Energimarknadsinspektionen (EI). EIs uppgift är bland annat att se till så att kunderna till landets elnätsbolag får en bra elleverans till skäliga avgifter. De reglerade intäkterna ska täcka kostnader för drift och underhåll såväl som ge en rimlig ekonomisk avkastning på det kapital vi har investerat i nätet.

Elledning-rund

ELVERKET IDAG – ”PROFFSIGT, ENKELT OCH HÅLLBART”

Vi vill bidra till en mer hållbar framtid och en stor del av vår vision är att vara en positiv kraft. Vi jobbar efter mottot ”proffsigt, enkelt och hållbart” genom att bry oss om våra kunder, personal och samhälle. Vi tror på förnybar och miljövänlig energi som komplement, för att öka mängden energi från miljövänliga källor. Genom att ta fram nya produkter och tjänster för att skapa ett mervärde för kunden är vi ett attraktivt elbolag.

Välkommen till Elverket – vi lägger vår energi på dig!

Kontakta oss gärna

Vi hjälper dig att teckna nytt abonnemang och besvarar frågor angående ditt elavtal.

Telefon: 08- 511 866 00
E-post: kundservice@elverket.se