Här kan du läsa om våra senaste nyheter, pressmeddelanden och hålla koll på vad som händer på Elverket.

Blogg/Nyheter

Flyttar från Vallentuna efter 99 år

Den 13 april 1919 bildades Elverket. Exakt 99 år senare, nu på fredag den 13 april flyttar Elverket ut från sina lokaler i Vallentuna och in hos Ellevio. Elverket kommer fortsatt finnas kvar, men i ny skepnad, genom den personal och all dess kompetens som fortsätter sitt arbete inom Ellevio. - Vi har verkat här i…

11 april, 2018 / Nyheter

Vi röjer växtlighet för ett säkrare elnät

Vi jobbar ständigt för att trygga en säker elleverans och minimera risken för elavbrott för dig som bor i Vallentuna. Elverket kommer därför utföra en röjning av luftledningsgator med start i maj. Vi beräknar att arbetet kommer pågå september ut. Röjningsarbetet kommer utföras måndag - lördag mellan klockan 8:00-17:00 av både vår egen och inhyrd…

3 april, 2018 / Nyheter

Har du fått ett informationsbrev om ny elleverantör?

Har du fått ett informationsbrev från Elverket Vallentuna Elnät om att Skellefteå Kraft blir din nya elleverantör från 1 mars? Det är ett standardutskick med information om att du kommer att byta elleverantör med anledning av att Elverket har sålt sin elhandelsverksamhet till Skellefteå Kraft. Du behöver inte göra någonting. Ditt ingångna elavtal med Elverket…

27 februari, 2018 / Nyheter

Elverket Vallentuna säljer elhandeln till Skellefteå Kraft

Elverket Vallentuna säljer sin elhandel till Skellefteå Kraft. Försäljningen omfattar dotterbolaget Elverket Vallentuna El AB där Elverket bedriver sin elhandelsverksamhet. Som ett led i Elverket Vallentunas omstrukturering av sin verksamhet med anledning av att Ellevio blivit huvudägare har Elverket och Skellefteå Kraft överenskommit att Skellefteå Kraft ska förvärva Elverkets elhandelsverksamhet. – Vi på Ellevio har…

23 januari, 2018 / Nyheter

Helikopterbesiktning

Elverket Vallentuna Elnät AB planerar att under vecka 47 besikta högspänningsledningar i Vallentuna kommun. Arbetet utförs med hjälp av helikopter som på låg höjd flyger längs med våra kraftledningar. Flygningen beräknas ta cirka 3 dagar och kan medföra viss bullerstörning. Vid besiktningen kontrolleras att ledningarna med tillhörande stolpar och isolatorer är i bra skick. Vi…

7 november, 2017 / Nyheter

Nytt riksdagsbeslut flyttar energiskatten från elhandelsföretagen till elnätsbolagen

I dagsläget är det elhandelsföretagen som fakturerar dig för den statligt reglerade energiskatten som en del av ditt totala kilowattpris. Nu har Sveriges riksdag beslutat att skatten ska hanteras av landets elnätsbolag istället. Från och med den 1 januari 2018 kommer du därför betala energiskatten till ditt elnätsbolag. Energiskatten, som höjdes under 2017, är en…

9 oktober, 2017 / Energi Nyheter

Elverket monterar solceller på kontoret

De senaste åren har vi på Elverket verkat för att antalet hushåll och fastigheter med solceller ska öka. Solceller är en bra investering både i miljön och den egna plånboken eftersom behovet av köpt el minskar. Just nu pågår slutfasen för våra egna solceller och vi ser framemot att fortsätta vårt arbete med hjälp av…

30 augusti, 2017 / Nyheter Solel

Så påverkas du av den höjda energiskatten

Från och med den 1 juli 2017 höjs energiskatten på el för alla elkunder med 3 öre per kilowattimme, från 29,5 öre/kWh till 32,5 öre/kWh. Det innebär att ditt totala elpris kommer öka från och med din faktura i augusti 2017. Eftersom du också betalar moms på energiskatten blir den totala kostnadsökningen 3,75 öre per kilowattimme.…

10 augusti, 2017 / Energi Nyheter

Ellevio förlänger acceptfristen

Genom pressmeddelande den 19 maj 2017 offentliggjorde Elleviokoncernen, genom Ellevio Holding 1 AB, ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna AB (publ) att överlåta samtliga aktier i Elverket till Ellevio. Ellevio har idag, genom ett pressmeddelande, meddelat sitt beslut att förlänga acceptfristen med bibehållna villkor till och med den 17 augusti 2017 efter att…

26 juli, 2017 / Nyheter

Höjning av energiskatten från 1 juli 2017

Den 17 maj 2017 beslutade Riksdagen att höja energiskatten. Skattesatsen kommer höjas i två omgångar och den första höjningen börjar gälla redan den 1 juli 2017. Den nya skattesatsen är 32,50 öre per kWh vilket är en höjning på 3 öre. Totalt innebär höjningen en prisökning på 3,75 öre per kWh inklusive moms. Riksdagens beslut…

15 juni, 2017 / Nyheter