Vi röjer växtlighet för ett säkrare elnät

3 april, 2018 / Nyheter

Vi jobbar ständigt för att trygga en säker elleverans och minimera risken för elavbrott för dig som bor i Vallentuna. Elverket kommer därför utföra en röjning av luftledningsgator med start i maj. Vi beräknar att arbetet kommer pågå september ut. Röjningsarbetet kommer utföras måndag – lördag mellan klockan 8:00-17:00 av både vår egen och inhyrd personal. Vår personal ska alltid kunna legitimera sig och är du osäker är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice på 08-511 866 00.

Vid röjningsarbetet arbetar vi i förbyggande syfte. Främst utför vi bottenröjning och kvistning vilket innebär att högväxande buskar och kantträd tas bort eller kapas för att de inte ska växa upp i ledningen. Lågväxande arter lämnas kvar om de inte påverkar sikt eller framkomlighet. I vissa fall kan även fällning förekomma om det bedöms vara farligt vid blåst eller snö. Röjningsarbetet görs längs med hela ledningsgatans bredd som varierar 2–4 meter för lågspänningsledningar och mellan 8–10 meter för ledningar med högspänning.

Växtligheten ägs av markägaren och därför är det markägarens ansvarar för bortforsling av allt röjningsavfall. Röjningsavfall är t ex fällda träd, nedsågade grenar, kvistar och ris. Vår personal lämnar dock inget avfall i vattendrag, på vägar eller åkermark. I trädgårdar lägger vi större grenar och stammar åt sidan för att inte förhindra framkomligheten på gångar eller liknande.

Har du några frågor är du alltid välkommen att ringa 08-511 866 00 eller skicka ett mail till kundservice@elverket.se.

Kontakta oss gärna

Vi hjälper dig att teckna nytt abonnemang och besvarar frågor angående ditt elavtal.

Telefon: 08- 511 866 00
E-post: kundservice@elverket.se