Så påverkas du av den höjda energiskatten

10 augusti, 2017 / Energi Nyheter

Från och med den 1 juli 2017 höjs energiskatten på el för alla elkunder med 3 öre per kilowattimme, från 29,5 öre/kWh till 32,5 öre/kWh. Det innebär att ditt totala elpris kommer öka från och med din faktura i augusti 2017. Eftersom du också betalar moms på energiskatten blir den totala kostnadsökningen 3,75 öre per kilowattimme. Energiskatt och moms styrs av regeringen och höjningen är ett beslut Elverket inte kan påverka. Men du kan med aktiva val minska din egen kostnadsökning.

I maj i år beslutade riksdagen att skattesatsen för energiskatten skulle höjas. Beslutet innebär att energiskatten kommer höjas i två steg och att den första höjningen gäller för all förbrukning från och med 1 juli 2017. I och med höjningen skattar de flesta elkunderna i Sverige 40,63 öre per kilowattimme inklusive moms. Om du bor i en kommun med reducerad energiskatt* betalar du 29,63 öre per kilowattimme inklusive moms. 1 januari 2019 kommer skattesatsen höjas med ytterligare 1,2 öre per kilowattimme.

Hur påverkas jag av höjningen?

Alla elkunder kommer påverkas av höjningen men det är framförallt husägare och företag med högre förbrukning som kommer märka av den nya skattesatsen. En villa med en förbrukning på 20 000 kWh/år kommer få en höjning med cirka 750 kronor per år inklusive moms. För en lägenhet med en förbrukning på 5 000 kWh/år blir höjningen ungefär 190 kronor per år inklusive moms.

 

Vad är det som kostar?

Elnätsavgift – 20 %
Elnätsavgiften betalar du till ditt lokala elnätsbolag och är en kostnad för att du ska kunna få el levererad genom elnätet till din bostad. Avgiften består av en fast och en rörlig kostnad. Den fasta kostnaden är baserad på vilken säkringsstorlek du har. Säkringsstorleken påverkar hur mycket el du kan använda och förenklat ökar säkringsstorleken med din elförbrukning. Den rörliga kostnaden är en så kallad överföringsavgift där du betalar för varje kilowattimme du förbrukar. Om du räknar med momsen står elnätsavgiften för ca 20 % av dina totala elkostnader.

Elpris – 40 %
Elleverantörens kostnader kan delas upp i två kategorier. Den ena är det faktiska priset för elen. Elverket köper in elen och säljer den vidare till dig med olika typer av avtal och tillval. Du som kund kan välja mellan olika avtalsformer och om du vill ha vår egen energimix eller ursprungsmärkt el. Totalt står elpriset för knappt 40 % av dina elkostnader.

Skatter och moms – 40 %
Utöver elpriset måste du betala energiskatt, elcertifikat och moms. Energiskatten är en fast avgift oavsett vad ditt elpris är och genererar tillsammans med momsen intäkter till staten. Elcertifikatet är en avgift för att främja omställningen till förnyelsebar energi och betalas ut till elproducenter som ett extra bidrag för investeringar i förnybar elproduktion. För varje kilowattimme du förbrukar betalar du mer än 40 % i statligt reglerade skatter, moms och avgifter.

 

Vad kan jag göra för att minska mina kostnader?

  • Se över ditt elavtal! Har du bästa avtalsformen för dina behov och förutsättningar? Våra kunniga kundrådgivare hjälper dig gärna att se över ditt avtal. Du kan även läsa och jämföra våra olika avtal här på webben.
  • Även om ett bra elavtal är viktigt finns det mest pengar att spara genom att själv energieffektivisera. Det innebär inte att du ska sluta använda el eller leva obekvämt utan om att göra smarta val som effektiviserar hur du använder den el du förbrukar.
  • Vår elförbrukning är som högst under vinterhalvåret och det är också då du kan sänka dina elkostnader allra mest – utan att tumma på bekvämligheten.
  • En mer långsiktig lösning är att se över dina möjligheter för solceller. Med en egen solcellsanläggning minskar du ditt behov av köpt el och minskar därmed dina elkostnader. Elverket har lång erfarenhet av att sälja nyckelfärdiga solcellslösningar och hjälper dig även med ett bra avtal för din överskottsel.

 

* Kommuner med reducerad energiskatt

  • Samtliga kommuner i länen Norrbotten, Västerbotten och Jämtland
  • Kommunerna Sollefteå, Ånge, Örnsköldsvik, Ljusdal, Torsby, Malung-Sälen, Mora, Orsa och Älvdalen

Kontakta oss gärna

Vi hjälper dig att teckna nytt abonnemang och besvarar frågor angående ditt elavtal.

Telefon: 08- 511 866 00
E-post: kundservice@elverket.se