Nytt riksdagsbeslut flyttar energiskatten från elhandelsföretagen till elnätsbolagen

9 oktober, 2017 / Energi Nyheter

I dagsläget är det elhandelsföretagen som fakturerar dig för den statligt reglerade energiskatten som en del av ditt totala kilowattpris. Nu har Sveriges riksdag beslutat att skatten ska hanteras av landets elnätsbolag istället. Från och med den 1 januari 2018 kommer du därför betala energiskatten till ditt elnätsbolag.

Energiskatten, som höjdes under 2017, är en statligt reglerad avgift som alla elkunder betalar per förbrukad kilowatt. Hittills har hanteringen av skatten hanterats av elhandelsbolagen och räknats in som en del av det totala elpriset. Det innebär att ditt elpris kommer minska med cirka 40,50 öre inklusive moms. Samtidigt kommer den rörliga delen av elnätsavgiften att öka med samma belopp. Det innebär att din totala kostnad för el inte kommer förändras utan kostnaden fördelas om mellan fakturorna.

Kontakta oss gärna

Vi hjälper dig att teckna nytt abonnemang och besvarar frågor angående ditt elavtal.

Telefon: 08- 511 866 00
E-post: kundservice@elverket.se