Helikopterbesiktning

7 november, 2017 / Nyheter

Elverket Vallentuna Elnät AB planerar att under vecka 47 besikta högspänningsledningar i Vallentuna kommun. Arbetet utförs med hjälp av helikopter som på låg höjd flyger längs med våra kraftledningar. Flygningen beräknas ta cirka 3 dagar och kan medföra viss bullerstörning.

Vid besiktningen kontrolleras att ledningarna med tillhörande stolpar och isolatorer är i bra skick. Vi kontrollerar även om växtligheten under och vid sidan av ledningarna riskerar att
falla över ledningarna vid hårt väder. Besiktningen genomförs för att säkerställa att högspänningsnätet i Vallentuna kommun håller en bra standard. Genom att tidigt upptäcka eventuella fel minimeras riskerna för oplanerade avbrott.

För mer information kontakta vår kundservice via mail kundservice@elverket.se eller telefon 08-511 866 00.

Kontakta oss gärna

Vi hjälper dig att teckna nytt abonnemang och besvarar frågor angående ditt elavtal.

Telefon: 08- 511 866 00
E-post: kundservice@elverket.se