Har du fått ett informationsbrev om ny elleverantör?

27 februari, 2018 / Nyheter

Har du fått ett informationsbrev från Elverket Vallentuna Elnät om att Skellefteå Kraft blir din nya elleverantör från 1 mars? Det är ett standardutskick med information om att du kommer att byta elleverantör med anledning av att Elverket har sålt sin elhandelsverksamhet till Skellefteå Kraft. Du behöver inte göra någonting. Ditt ingångna elavtal med Elverket gäller precis likadant hos Skellefteå Kraft.

Kontakta oss gärna

Vi hjälper dig att teckna nytt abonnemang och besvarar frågor angående ditt elavtal.

Telefon: 08- 511 866 00
E-post: kundservice@elverket.se