Elverket Vallentuna säljer elhandeln till Skellefteå Kraft

23 januari, 2018 / Nyheter

Elverket Vallentuna säljer sin elhandel till Skellefteå Kraft. Försäljningen omfattar dotterbolaget Elverket Vallentuna El AB där Elverket bedriver sin elhandelsverksamhet.

Som ett led i Elverket Vallentunas omstrukturering av sin verksamhet med anledning av att Ellevio blivit huvudägare har Elverket och Skellefteå Kraft överenskommit att Skellefteå Kraft ska förvärva Elverkets elhandelsverksamhet.

– Vi på Ellevio har varit tydliga från början när vi köpte Elverket, att vi kommer att verka för en försäljning av elhandeln, då det inte är del av vår kärnverksamhet. Vi är mycket nöjda över att nu ha hittat en erfaren och ansvarsfull köpare till Elverkets elhandelsverksamhet, säger Johan Lindehag, vd på Ellevio och Elverkets styrelseordförande.

– Skellefteå Kraft är ett av de mest omtyckta elhandelsföretagen i Sverige och vi tror att övergången kommer att bli bra för alla elhandelskunder, säger Patrik Johansson, vd för Elverket Vallentuna.

– Vi är riktigt glada över affären som linjerar väl med vår strategi att växa nationellt med fler elhandelskunder, säger Patrik Grantås, chef för affärsområde Marknad på Skellefteå Kraft.

För elhandelskunderna kommer elleveranserna att fungera som vanligt och ingångna elavtal gäller fortfarande. Vissa administrativa rutiner kan dock komma att ändras.

Avyttringen kommer inte innebära några förändringar för Elverkets elnätskunder. Integrationen av bolagets elnätsverksamhet in i Ellevio fortgår som planerat och kommer att slutföras under hösten 2018.

 

Kontaktpersoner

Patrik Johansson                                                                                         
VD Elverket Vallentuna                          
073-558 35 63
patrik.johansson@elverket.se

 

Patrik Grantås
Chef affärsområde Marknad, Skellefteå Kraft
072-452 09 30
patrik.grantas@skekraft.se

 

Pressmeddelandet går att läsa i sin helhet här.

Kontakta oss gärna

Vi hjälper dig att teckna nytt abonnemang och besvarar frågor angående ditt elavtal.

Telefon: 08- 511 866 00
E-post: kundservice@elverket.se