Elverket sprider kunskap om krissituationer

9 maj, 2017 / Nyheter

I Sverige är du som privatperson ansvarig för dig själv de första 72 timmarna om en krissituation uppstår. En krissituation kan vara både elavbrott, naturkatastrofer eller andra nationella kriser. De är få som vet om att de har ett eget ansvar eller vad det faktiskt innebär. Under vecka 19, 8-14 maj 2017, pågår Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps Krisberedskapsvecka (MSB). Syftet är att myndigheter, kommuner och andra samhällsviktiga funktioner informerar och ger råd för hur du som privatperson kan förbereda dig inför och under en kris.

Elverket är självklart med och bidrar till den kunskapsspridningen. Därför släpper vi nu en film som enkelt beskriver vad du bör tänka på innan en krissituationen uppstår och hur du bör agera under en kris för att på bästa sätt klara dig igenom den. Se filmen och se till att du är förbered om en krissituation skulle uppstå.


Läs mer om krisberedskapsveckan på MSB hemsidan.

Kontakta oss gärna

Vi hjälper dig att teckna nytt abonnemang och besvarar frågor angående ditt elavtal.

Telefon: 08- 511 866 00
E-post: kundservice@elverket.se