Ellevio förlänger acceptfristen

26 juli, 2017 / Nyheter

Genom pressmeddelande den 19 maj 2017 offentliggjorde Elleviokoncernen, genom Ellevio Holding 1 AB, ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna AB (publ) att överlåta samtliga aktier i Elverket till Ellevio.

Ellevio har idag, genom ett pressmeddelande, meddelat sitt beslut att förlänga acceptfristen med bibehållna villkor till och med den 17 augusti 2017 efter att det uppställda villkoret om 90 procents anslutningsgrad inte var uppfyllt efter att acceptfristen löpte ut den 24 juli 2017. Ellevio har hittills erhållit accepter motsvarande drygt 80 procent av aktierna och rösterna i Elverket, innefattande accepter från Elverkets två största aktieägare E.ON Sverige Aktiebolag och Vallentuna kommun.

Ellevios pressmeddelande med fullständig information om förlängningen av acceptfristen, samt övrig information och dokument om Ellevios erbjudande till aktieägarna, finns på www.ellevio.se/erbjudande

Vallentuna 2017-07-26

Elverket Vallentuna AB (publ)

Kontakta oss gärna

Vi hjälper dig att teckna nytt abonnemang och besvarar frågor angående ditt elavtal.

Telefon: 08- 511 866 00
E-post: kundservice@elverket.se