Här kan du läsa om våra senaste nyheter, pressmeddelanden och hålla koll på vad som händer på Elverket.

Nyheter

Helikopterbesiktning

Elverket Vallentuna Elnät AB planerar att under vecka 47 besikta högspänningsledningar i Vallentuna kommun. Arbetet utförs med hjälp av helikopter som på låg höjd flyger längs med våra kraftledningar. Flygningen beräknas ta cirka 3 dagar och kan medföra viss bullerstörning. Vid besiktningen kontrolleras att ledningarna med tillhörande stolpar och isolatorer är i bra skick. Vi…

7 november, 2017 / Nyheter

Nytt riksdagsbeslut flyttar energiskatten från elhandelsföretagen till elnätsbolagen

I dagsläget är det elhandelsföretagen som fakturerar dig för den statligt reglerade energiskatten som en del av ditt totala kilowattpris. Nu har Sveriges riksdag beslutat att skatten ska hanteras av landets elnätsbolag istället. Från och med den 1 januari 2018 kommer du därför betala energiskatten till ditt elnätsbolag. Energiskatten, som höjdes under 2017, är en…

9 oktober, 2017 / Energi Nyheter

Elverket monterar solceller på kontoret

De senaste åren har vi på Elverket verkat för att antalet hushåll och fastigheter med solceller ska öka. Solceller är en bra investering både i miljön och den egna plånboken eftersom behovet av köpt el minskar. Just nu pågår slutfasen för våra egna solceller och vi ser framemot att fortsätta vårt arbete med hjälp av…

30 augusti, 2017 / Nyheter Solel

Så påverkas du av den höjda energiskatten

Från och med den 1 juli 2017 höjs energiskatten på el för alla elkunder med 3 öre per kilowattimme, från 29,5 öre/kWh till 32,5 öre/kWh. Det innebär att ditt totala elpris kommer öka från och med din faktura i augusti 2017. Eftersom du också betalar moms på energiskatten blir den totala kostnadsökningen 3,75 öre per kilowattimme.…

10 augusti, 2017 / Energi Nyheter

Ellevio förlänger acceptfristen

Genom pressmeddelande den 19 maj 2017 offentliggjorde Elleviokoncernen, genom Ellevio Holding 1 AB, ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna AB (publ) att överlåta samtliga aktier i Elverket till Ellevio. Ellevio har idag, genom ett pressmeddelande, meddelat sitt beslut att förlänga acceptfristen med bibehållna villkor till och med den 17 augusti 2017 efter att…

26 juli, 2017 / Nyheter

Höjning av energiskatten från 1 juli 2017

Den 17 maj 2017 beslutade Riksdagen att höja energiskatten. Skattesatsen kommer höjas i två omgångar och den första höjningen börjar gälla redan den 1 juli 2017. Den nya skattesatsen är 32,50 öre per kWh vilket är en höjning på 3 öre. Totalt innebär höjningen en prisökning på 3,75 öre per kWh inklusive moms. Riksdagens beslut…

15 juni, 2017 / Nyheter

Uttalande från styrelsen i Elverket Vallentuna AB (publ) med anledning av Ellevios offentliga kontanterbjudande

Styrelsen i Elverket Vallentuna AB (publ) rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera Ellevios erbjudande om 97,00 kronor kontant per aktie. Detta uttalande görs av styrelsen för Elverket Vallentuna AB (publ) (Elverket) i enlighet med punkt II.19 i Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar, utfärdade av Kollegiet för svensk bolagsstyrning den 1 februari 2015 (Takeover-reglerna). Bakgrund Elleviokoncernen genom Ellevio…

19 maj, 2017 / Nyheter

Elverket sprider kunskap om krissituationer

I Sverige är du som privatperson ansvarig för dig själv de första 72 timmarna om en krissituation uppstår. En krissituation kan vara både elavbrott, naturkatastrofer eller andra nationella kriser. De är få som vet om att de har ett eget ansvar eller vad det faktiskt innebär. Under vecka 19, 8-14 maj 2017, pågår Myndigheten för…

9 maj, 2017 / Nyheter

Sveriges energileverans trea på topplista

Sverige hamnar på tredje plats på en ny rankning av världens energisystem. Bara Schweiz och Norge kommer före. Organisationen World Economic Forum har tillsammans med konsultföretaget Accenture kartlagt och rangordnat 127 länder vad gäller deras förmåga att leverera säker, ekonomisk och hållbar energi. Enligt rapporten domineras toppen på listan av en grupp små länder med utvecklade…

23 mars, 2017 / Nyheter

Regeringen föreslår slopat bygglov för solceller

Igår beslutade regeringen att gå vidare med att underlätta för solel. Med en rad förenklingar kring bygglov vill regeringen nu ta bort kravet på bygglov för bland annat solceller. Enligt bostadsminister Peter Eriksson (MP) kan minskade krav öka andelen som skaffar solceller eftersom att en ökad frihetsgrad gör att människor tar fler egna initiativ. - Vad det…

16 mars, 2017 / Nyheter Solel