Finansiella rapporter

Här hittar du våra finansiella rapporter så som årsredovisningar, delårsrapporter och bokslutskommuniké. Har du frågor eller saknar någon rapport är du välkommen att höra av dig till oss.

Kontakta oss gärna

Vi hjälper dig att teckna nytt abonnemang och besvarar frågor angående ditt elavtal.

Telefon: 08- 511 866 00
E-post: kundservice@elverket.se