Vår organisation ska vara effektiv, kompetent och rätt dimensionerad för uppgifterna vi åtagit oss.

Bolagsstyrning

Elverket tillämpar principerna för god bolagsstyrning som ett verktyg för såväl ökad konkurrenskraft som för att främja kapitalmarknadens förtroende. Det innebär bland annat att verksamheten organiseras på ett effektivt sätt med klara och tydliga ansvarsområden, att den finansiella rapporteringen präglas av öppenhet samt att bolaget i alla avseende uppträder som ett ansvarsfullt företag.