Sökresultat: 53 träffar

Ellevio förlänger acceptfristen

Genom pressmeddelande den 19 maj 2017 offentliggjorde Elleviokoncernen, genom Ellevio Holding 1 AB, ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna AB (publ) att överlåta samtliga aktier i Elverket till…

Vallentuna kommun accepterar Ellevios erbjudande

Genom pressmeddelande den 19 maj 2017 offentliggjorde Elleviokoncernen, genom Ellevio Holding 1 AB, ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna AB (publ) att överlåta samtliga aktier i Elverket till…

Vallentuna kommun flyttar fram beslut om accept av Ellevios bud och Ellevio förlänger acceptfrist

Genom pressmeddelande den 19 maj 2017 offentliggjorde Elleviokoncernen, genom Ellevio Holding 1 AB, ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna AB (publ) att överlåta samtliga aktier i Elverket till…

Ellevio förlänger acceptfristen

Genom pressmeddelande den 19 maj 2017 offentliggjorde Elleviokoncernen, genom Ellevio Holding 1 AB, ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna AB (publ) att överlåta samtliga aktier i Elverket till…

Protokoll årsstämma Elverket Vallentuna 23 maj 2017

Protokoll årsstämma Elverket Vallentuna 23 maj 2017  

Ellevio erhåller konkurrensgodkännande

Genom pressmeddelande den 19 maj 2017 offentliggjorde Elleviokoncernen, genom Ellevio Holding 1 AB, ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna AB (publ) att överlåta samtliga aktier i Elverket till…

Uttalande med anledning av Ellevios justerade erbjudande till aktieägarna i Elverket

Genom pressmeddelande den 19 maj 2017 offentliggjorde Elleviokoncernen genom Ellevio Holding 1 AB (Ellevio) ett av styrelsen rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna AB (publ) (Elverket) att överlåta samtliga aktier i…

Kommuniké från årsstämma i Elverket Vallentuna AB (publ) den 23 maj 2017

Elverket Vallentuna: Kommuniké från årsstämma i Elverket Vallentuna AB (publ) den 23 maj 2017 Se nyheten från Elverket Vallentuna Vid årsstämman i Elverket Vallentuna AB (556577-2141) den 23 maj 2017…

Intervju med VD Patrik Johansson om delårsrapport Q1 2017

Uttalande från styrelsen i Elverket Vallentuna AB (publ) med anledning av Ellevios offentliga kontanterbjudande

Styrelsen i Elverket Vallentuna AB (publ) rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera Ellevios erbjudande om 97,00 kronor kontant per aktie. Detta uttalande görs av styrelsen för Elverket Vallentuna AB (publ) (Elverket)…