Sökresultat: 68 träffar

Ellevios erbjudande

Genom pressmeddelande den 19 maj 2017 offentliggjorde Elleviokoncernen genom Ellevio Holding 1 AB (Ellevio) ett av styrelsen rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna AB (publ) (Elverket) att överlåta samtliga aktier i…

KUNGÖRELSE till aktieägarna i Elverket Vallentuna AB (publ)

Ellevio Holding 1 AB, org nr 559005-2444 (”Majoritetsaktieägaren”), innehar mer än nio tiondelar av aktierna i Elverket Vallentuna AB (publ), org nr 556577-2141 (”Målbolaget”). Enligt 22 kap 1 § aktiebolagslagen…

Protokoll extra bolagsstämma Elverket Vallentuna 26 oktober 2017

Protokoll extra bolagsstämma Elverket Vallentuna 26 oktober 2017  

Information om styrelseledamöter som föreslås av Ellevio Holding 1 AB till bolagets styrelse inför extra bolagsstämma den 26 oktober 2017

Johan Lindehag (omval; ny styrelseordförande) född 1972. VD för Ellevio AB, flertalet ledande befattningar inom energibranschen de senaste 17 åren. Erfarenhet från flera styrelseuppdrag inom branschen. Övriga uppdrag: Ledamot i…

Kallelse till extra bolagsstämma i Elverket Vallentuna AB (publ) den 26 oktober 2017

Aktieägarna i Elverket Vallentuna AB (publ), 556577-2141, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 26 oktober 2017, kl.13.30, på Lindö Hotell och konferens, Lindövägen 1 i Vallentuna. Registrering börjar kl.…

Elverkets aktier avnoteras från AktieTorget med sista dag för handel 20 oktober 2017

Vallentuna 2017-10-05 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 _________________________________ Elverket Vallentuna AB (publ) har den 4 oktober 2017 ansökt om att bolagets aktier ska avnoteras från AktieTorget. Elverket har därvid…

Ellevio innehar 91,8 procent av aktierna i Elverket Vallentuna AB (publ) och förlänger acceptfristen

Vallentuna 2017-10-03 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 _________________________________ Genom pressmeddelande den 19 maj 2017 offentliggjorde Elleviokoncernen, genom Ellevio Holding 1 AB, ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna…

Protokoll extra bolagsstämma Elverket Vallentuna 13 september 2017

Protokoll extra bolagsstämma Elverket Vallentuna 13 september 2017  

Kommuniké från extra bolagsstämman i Elverket Vallentuna AB (publ) den 13 september 2017

Vallentuna 2017-09-13 Elverket Vallentuna AB (publ) ________________________ Vid extra bolagsstämman i Elverket Vallentuna AB (556577-2141) den 13 september 2017 beslutade aktieägarna: att, i enlighet med aktieägaren Ellevio Holding 1 AB:s…

Förslag inför extra bolagsstämman den 13 september 2017

Elverket Vallentuna AB (publ) har på begäran av aktieägaren Ellevio Holding 1 AB kallat till en extra bolagsstämma den 13 september 2017 för att behandla beslut om antalet styrelseledamöter, val…