Sökresultat: 69 träffar

Elverket Vallentuna säljer elhandeln till Skellefteå Kraft

Elverket Vallentuna säljer sin elhandel till Skellefteå Kraft. Försäljningen omfattar dotterbolaget Elverket Vallentuna El AB där Elverket bedriver sin elhandelsverksamhet. Som ett led i Elverket Vallentunas omstrukturering av sin verksamhet…

Ellevios erbjudande

Genom pressmeddelande den 19 maj 2017 offentliggjorde Elleviokoncernen genom Ellevio Holding 1 AB (Ellevio) ett av styrelsen rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna AB (publ) (Elverket) att överlåta samtliga aktier i…

KUNGÖRELSE till aktieägarna i Elverket Vallentuna AB (publ)

Ellevio Holding 1 AB, org nr 559005-2444 (”Majoritetsaktieägaren”), innehar mer än nio tiondelar av aktierna i Elverket Vallentuna AB (publ), org nr 556577-2141 (”Målbolaget”). Enligt 22 kap 1 § aktiebolagslagen…

Protokoll extra bolagsstämma Elverket Vallentuna 26 oktober 2017

Protokoll extra bolagsstämma Elverket Vallentuna 26 oktober 2017  

Information om styrelseledamöter som föreslås av Ellevio Holding 1 AB till bolagets styrelse inför extra bolagsstämma den 26 oktober 2017

Johan Lindehag (omval; ny styrelseordförande) född 1972. VD för Ellevio AB, flertalet ledande befattningar inom energibranschen de senaste 17 åren. Erfarenhet från flera styrelseuppdrag inom branschen. Övriga uppdrag: Ledamot i…

Kallelse till extra bolagsstämma i Elverket Vallentuna AB (publ) den 26 oktober 2017

Aktieägarna i Elverket Vallentuna AB (publ), 556577-2141, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 26 oktober 2017, kl.13.30, på Lindö Hotell och konferens, Lindövägen 1 i Vallentuna. Registrering börjar kl.…

Elverkets aktier avnoteras från AktieTorget med sista dag för handel 20 oktober 2017

Vallentuna 2017-10-05 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 _________________________________ Elverket Vallentuna AB (publ) har den 4 oktober 2017 ansökt om att bolagets aktier ska avnoteras från AktieTorget. Elverket har därvid…

Ellevio innehar 91,8 procent av aktierna i Elverket Vallentuna AB (publ) och förlänger acceptfristen

Vallentuna 2017-10-03 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 _________________________________ Genom pressmeddelande den 19 maj 2017 offentliggjorde Elleviokoncernen, genom Ellevio Holding 1 AB, ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna…

Protokoll extra bolagsstämma Elverket Vallentuna 13 september 2017

Protokoll extra bolagsstämma Elverket Vallentuna 13 september 2017  

Kommuniké från extra bolagsstämman i Elverket Vallentuna AB (publ) den 13 september 2017

Vallentuna 2017-09-13 Elverket Vallentuna AB (publ) ________________________ Vid extra bolagsstämman i Elverket Vallentuna AB (556577-2141) den 13 september 2017 beslutade aktieägarna: att, i enlighet med aktieägaren Ellevio Holding 1 AB:s…