Sökresultat: 65 träffar

Information om styrelseledamöter som föreslås av Ellevio Holding 1 AB till bolagets styrelse inför extra bolagsstämma den 26 oktober 2017

Johan Lindehag (omval; ny styrelseordförande) född 1972. VD för Ellevio AB, flertalet ledande befattningar inom energibranschen de senaste 17 åren. Erfarenhet från flera styrelseuppdrag inom branschen. Övriga uppdrag: Ledamot i…

Kallelse till extra bolagsstämma i Elverket Vallentuna AB (publ) den 26 oktober 2017

Aktieägarna i Elverket Vallentuna AB (publ), 556577-2141, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 26 oktober 2017, kl.13.30, på Lindö Hotell och konferens, Lindövägen 1 i Vallentuna. Registrering börjar kl.…

Elverkets aktier avnoteras från AktieTorget med sista dag för handel 20 oktober 2017

Vallentuna 2017-10-05 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 _________________________________ Elverket Vallentuna AB (publ) har den 4 oktober 2017 ansökt om att bolagets aktier ska avnoteras från AktieTorget. Elverket har därvid…

Ellevio innehar 91,8 procent av aktierna i Elverket Vallentuna AB (publ) och förlänger acceptfristen

Vallentuna 2017-10-03 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 _________________________________ Genom pressmeddelande den 19 maj 2017 offentliggjorde Elleviokoncernen, genom Ellevio Holding 1 AB, ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna…

Protokoll extra bolagsstämma Elverket Vallentuna 13 september 2017

Protokoll extra bolagsstämma Elverket Vallentuna 13 september 2017  

Kommuniké från extra bolagsstämman i Elverket Vallentuna AB (publ) den 13 september 2017

Vallentuna 2017-09-13 Elverket Vallentuna AB (publ) ________________________ Vid extra bolagsstämman i Elverket Vallentuna AB (556577-2141) den 13 september 2017 beslutade aktieägarna: att, i enlighet med aktieägaren Ellevio Holding 1 AB:s…

Förslag inför extra bolagsstämman den 13 september 2017

Elverket Vallentuna AB (publ) har på begäran av aktieägaren Ellevio Holding 1 AB kallat till en extra bolagsstämma den 13 september 2017 för att behandla beslut om antalet styrelseledamöter, val…

Intervju med VD Patrik Johansson om delårsrapport Q2 2017

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende Ellevios erbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna offentliggjord

Genom pressmeddelande den 19 maj 2017 offentliggjorde Elleviokoncernen, genom Ellevio Holding 1 AB, ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna AB (publ) att överlåta samtliga aktier i Elverket till…

Kallelse till extra bolagsstämma i Elverket Vallentuna AB (publ)

Aktieägarna i Elverket Vallentuna AB (publ), 556577-2141, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 september 2017, kl.18.00, på Lindö Hotell och konferens, Lindövägen 1 i Vallentuna. Registrering börjar kl.…