Information kring aktuellt erbjudande

Genom pressmeddelande den 19 maj 2017 offentliggjorde Elleviokoncernen genom Ellevio Holding 1 AB (Ellevio) ett av styrelsen rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna AB (publ) (Elverket) att överlåta samtliga aktier i Elverket till Ellevio (Erbjudandet). Här finner du all information kring erbjudandet.

26 juli
Ellevio förlänger acceptfrist

 

27 juni
Vallentuna kommun accepterar Ellevios erbjudande

 

20 juni
Vallentuna kommun flyttar fram beslut om accept av Ellevios bud och Ellevio förlänger acceptfrist

 

14 juni
Ellevio förlänger acceptfristen.

 

7 juni
Ellevio har erhållit erforderligt godkännande för genomförande av erbjudandet från Konkurrensverket.

 

24 maj
Uttalande med anledning av Ellevios justerade erbjudande till aktieägarna i Elverket.

 

19 maj
Uttalande från styrelsen i Elverket Vallentuna AB (publ) med anledning av Ellevios offentliga kontanterbjudande.

 

Elverkets samtliga pressmeddelanden hittar du här.

 

Ellevios erbjudande till Elverket Vallentuna ABs aktieägare hittar du här.

Kontakta oss gärna

Vi hjälper dig att teckna nytt abonnemang och besvarar frågor angående ditt elavtal.

Telefon: 08- 511 866 00
E-post: kundservice@elverket.se