Villkor för mikroproduktion

För att få ansluta en mikroproduktionsanläggning till elnätet behöver du uppfylla ett antal säkerhetsvillkor. Prata med din installatör om du är osäker på om du uppfyller våra krav.

För att en produktionsanläggning ska anses säker och få anslutas till Elverkets elnät måste följande krav uppfyllas:

  • Tekniska villkor specificerade i Energiföretagens, fd. Svensk Energis, handbok ”Anslutning av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar – MIKRO” ska vara uppfyllda.
  • Stickproppsanslutning är inte tillåtet
  • Huvudbrytaren ska gå att blockera (låsa) i öppet läge och finnas tillgänglig i mätarskåpet
  • Huvudbrytaren ska vara tillgänglig för Elnätets personal
  • Alla produkter ska vara CE-märkta
  • I kundanläggningen ska märkning finnas som varnar för att det finns en produktionsanläggning ansluten samt vilken brytare som kan användas för frånkoppling av produktionsanläggningen.
  • Anläggningen får inte gå att koppla mot ett spänningslöst nät

När du uppfyller kraven ovan, fyller du i och skickar in en för- och färdiganmälan samt ett typ-protokoll på den aktuella anläggningen till oss innan du kan påbörja din installation.

Märkning av din anläggning:

Skylt_bakspanning

Kontakta oss gärna

Vi hjälper dig att teckna nytt abonnemang och besvarar frågor angående ditt elavtal.

Telefon: 08- 511 866 00
E-post: kundservice@elverket.se