Säkringsändring

I ditt elskåp sitter en så kallad huvudsäkring. Huvudsäkringen är den som avgör hur mycket ström du kan använda ifrån elnätet. Beroende på vilket elbehov du har krävs olika höga säkringar. Vid behov kan du behöva höja säkringen, men det finns också anledning att se över så att du inte har en för hög säkring.

En säkringsstorlek är det som avgör hur mycket ström varje fas kan använda från elnätet. När belastningen blir för hög slår säkringen ifrån och en eller flera proppar går. Din säkringsstorlek är också det som avgör din fasta kostnad till ditt elnätsbolag, så kallad abonnerad effekt.

Vilken säkringsstorlek du behöver är svårt att säga endast utifrån vilka apparater du har hemma. Det som främst avgöra vilken abonnerad effekt du behöver är ditt uppvärmningssätt. Med direktverkande el krävs en högre säkring eftersom det behövs full effekt under längre perioder. Även äldre hus med högre självdrag kräver högre huvudsäkring än nya tätare hus. Normalt för en villa är mellan 16 A till 25 A, men det förekommer ibland behov på även 35 A.

Vill du ändra storlek på din huvudsäkring?

Att ha en för hög huvudsäkring är inte farligt utan bara kostsamt eftersom din fasta avgift till elnätsbolaget baseras på din abonnerade effekt. Om du misstänker att du har en för hög huvudsäkring kan du börja med att byta till en lägre säkring. Tänk på att ditt behov är högre under vinterhalvåret och du bör göra testet under samma period. Om dina säkringar i proppskåpet börjar gå sönder ofta har du en för låg huvudsäkring. Om du vill ändra din abonnerade effekt behöver en behörig installatör byta din passkontakt. En elektriker kan också se över dina möjligheter att fördela din el bättre mellan de olika faserna.

Det här behöver du veta innan du utför en säkringsändring:

  • Anlita en behörig elinstallatör som utför arbetet och anmäler förändringen till oss.
  • Ändringen registreras och börjar gälla från det datum när din anmälan är oss tillhanda, alltså inte det datumet då ändringen utförts hos dig. Efter att ändringen registrerats kommer du att se förändringen på din faktura.
  • En säkringsändring kan inte göras oftare än en gång per år. Vi tillåter inte säsongsmässiga ändringar.
  • Storleken på huvudsäkringen är vad som avgör anslutningsavgiften för din anläggning. En uppsäkring kan medföra en engångsavgift för att täcka upp din ökade andel av elnätet och/eller utbyte till grövre kabel till ditt elskåp.
  • En uppsäkring kräver en föranmälan innan arbetet påbörjas eftersom vi behöver bedöma om kapaciteten redan finns för att utföra en uppsäkring eller om det behöver förstärkas.

 

För information om kostnader, ansvarsområde och anmälningsblanketter, se läsvärda dokument till höger.

 

Kontakta oss gärna

Vi hjälper dig att teckna nytt abonnemang och besvarar frågor angående ditt elavtal.

Telefon: 08- 511 866 00
E-post: kundservice@elverket.se