Nyanslutning och ombyggnation

Ska du eller ditt företag renovera, eller vill du utöka en befintlig elanslutning inom Elverkets elnät? Då hjälper vi dig med kraften du behöver. Det enda du behöver göra är att kontakta en behörig elinstallatör. Elinstallatören kontaktar sedan oss och tillsammans ser vi till att arbetet utförs tryggt och effektivt.

SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG VID NYANSLUTNING OCH OMBYGGNATION

  • 1. Kontakta en elektriker
    Du kontaktar en behörig elinstallatör och beskriver dina önskemål. Elinstallatören kontaktar i sin tur oss genom att skicka in en föranmälan om arbetet. För att allt ska gå så enkelt och smidigt som möjligt behöver vi föranmälan i så god tid som möjligt då viss väntetid kan tillkomma.
  • 2. Få en erbjudandefaktura från oss
    När vi har fått din föranmälan bedömer vi om förändringarna kan genomföras enligt dina önskemål. Därefter skickar vi en erbjudandefaktura till dig. När du läst igenom vårt förslag, godkänt (betalat) och skickat in den till oss får din elinstallatör ett medgivande och kan starta arbetet.
  • 3.Vi fixar jobbet så att du kan använda kraften från Elverkets elnät
    När din elinstallatör är färdig med sina förberedelser skickar han en anmälan till oss. Tidigast tio dagar efter att vi har fått färdiganmälan samt anslutningsavgift gör vi den slutgiltiga inkopplingen. Därefter kan du använda kraften från Elverkets elnät!

Anslutningsavgift

Om du vill ansluta dig till elnätet utgår en anslutningsavgift. Nivån på avgiften regleras av avståndet mellan elnätet och din anläggning samt din önskade säkringsstorlek. Avståndet beräknas med fågelvägen till närmaste punkt i elnätet där anslutning kan ske. Läs mer om våra anslutningsavgifter här.

Har du några frågor gällande nyanslutning eller ombyggnation är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice på kundservice@elverket.se eller 08-511 866 00.