Vi vet att en säker elanläggning är en välskött elanläggning. Därför jobbar vi för att du ska få en så god elsäkerhet som möjligt.

Elsäkerhet

Om du äger ett hus, en lägenhet eller annan fastighet ansvarar du för att elanläggningen är säker och fungerar. Det kan vara bra att emellanåt göra en elbesiktning och låta en behörig elektriker se över din elanläggning. På så vis kan du känna dig trygg med att du uppnår de säkerhetskrav som ställs.

Liten checklista för ett elsäkert hem

  • Låt en behörig elektriker elbesikta ditt boende för att minska risken för elolycksfall och elbränder. Kom ihåg att även nya hus kan innehålla elfel – fuskbygge förekommer.
  • Installera en jordfelsbrytare om det inte finns.
  • Om det finns barn i hemmet – barnsäkra! Petskydda eluttagen, se till att inga lösa sladdar ligger framme och stoppa i glödlampor i tomma socklar. Tänk på att dra ur kontakten till brödrostar, vattenkokare och andra liknande hushållsmaskiner när de inte används.

Bra att tänka på: De flesta elarbeten måste utföras av en person med elbehörighet, men en del mindre arbeten kan du göra själv om du känner dig tillräckligt kunnig. Glöm inte att stänga av strömmen när du sätter igång. På Elsäkerhetsverket kan du läsa om vilka elarbeten du får utföra själv och när du enligt lag måste anlita en behörig elinstallatör.

Elverket jobbar för bättre elsäkerhet

Vi jobbar ständigt med förebyggande åtgärder och löpande underhåll för att ge dig en så god drift- och leveranssäkerhet som möjligt.

Som kund till oss har du alltid rätt till ersättning vid längre elavbrott som vi ansvarar för. Om du mot förmodan skulle orsaka ett avbrott, eller upptäcka en risk med elsäkerheten –ring vår kundservice direkt på 08-511 866 00! Tänk på att aldrig röra en skadad el- eller telekabel, det kan innebära livsfara.

 

Kontakta oss gärna

Vi hjälper dig att teckna nytt abonnemang och besvarar frågor angående ditt elavtal.

Telefon: 08- 511 866 00
E-post: kundservice@elverket.se