När du ska gräva eller fälla träd

Planerar du att gräva, fälla träd eller utföra ett markarbete i Elverkets elnätsområde i Vallentuna kommun? Ta alltid reda på var elkablarna ligger innan något arbete påbörjas, då det är förenat med livsfara att komma i kontakt med elledningar. Vid avgrävning/skada på våra elkablar kan du även bli ersättningsskyldig för de kostnader som uppkommer för att åtgärda skadan.

Elverket samarbetar med Ellevio gällande kabelanvisning. Ellevio använder sig av en kostnadsfri tjänst som heter Ledningskollen.se där du enkelt kan beställa en ledningsanvisning. Du når alla ledningsägare som är med i Ledningskollen, oavsett om det gäller el, tele, fiber eller VA. Det är viktigt att du som är elnätskund hos Elverket anger Ellevio som ditt elnät.

 

Viktigt att du läser igenom våra riktlinjer för grävning:

  • Innan du påbörjar ett markarbete måste du beställa en ledningsanvisning på Ledningskollen.se. OBS! Den är giltig i 30 dagar.
  • Beställ gärna i god tid, dock senast fem arbetsdagar innan markarbetet ska utföras.
  • Ellevio och Elverket ansvarar endast för sina egna ledningar.

 

Vid trädfällning – beställ kostnadsfri trädfällningsbevakning

Att fälla träd på en elledning kan vara livsfarligt. Därför ska ni alltid kontakta oss för en kostnadsfri bevakning av trädfällningen. Skulle det visa sig att ni inte har begärt bevakning kan ni bli ersättningsskyldig för eventuella skador.

Bevakning av trädfällning beställer ni via kundservice på 08-511 866 00 vardagar klockan 7:30-17. Ni kommer att bli kontaktad av någon av våra tekniker för att bestämma tid och plats för bevakningen. Tjänsten utförs vardagar mellan klockan 7-16.

Vi vill ha er beställning i god tid, dock senast fem arbetsdagar innan arbetet ska utföras.

Skada på Elverkets anläggningar

Om det inträffar en skada på våra elkablar i samband med trädfällning eller grävning ska ni anmäla detta omgående till oss på 08-511 866 00.

Om en kabelskada uppstår måste vi få möjlighet att besiktiga den skadade kabeln innan återfyllning sker. Skadad kabel får ABSOLUT inte röras – det kan vara livsfarligt. Vid skada på våra anläggningar blir ni ersättningsskyldig för de kostnader som uppkommer för att åtgärda skadan.

Kontakta oss gärna

Vi hjälper dig att teckna nytt abonnemang och besvarar frågor angående ditt elavtal.

Telefon: 08- 511 866 00
E-post: kundservice@elverket.se