Med rörligt elpris följer din elkostnad marknadens utveckling både uppåt och nedåt.

Rörligt elpris

Med rörligt elpris varierar din kostnad per kWh. Det är oftast billigare på sommaren då tillgången på el är större än efterfrågan. Och på vintern blir det tvärtom. Du kan när som helst ändra ditt avtal och få fast elpris.

Rörligt elpris senaste året

Det rörliga elpriset varierar utifrån vilket elområde du bor i och hur marknaden utvecklas. Om du vill jämföra ett rörligt pris från tabellen nedan med ett fast pris, måste du lägga till påslag 2,5 öre/kWh, elcertifikat, skatt och moms för att få en jämförbarhet med det elpris inkl. moms och skatt som vi redovisar för tidsbundet fastprisavtal.

HISTORIK, RÖRLIGT PRIS (ÖRE/KWH)

MånadElområde 1Elområde 2Elområde 3Elområde 4
Årsmedelpris
Januari30,8
30,8

30,9
33,0
Februari31,631,932,033,2
Mars29,3
29,3
29,429,5
April27,727,827,928,3
Maj29,929,029,229,3
Juni26,826,726,827,8
Juli29,929,930,030,0
Augusti32,532,532,833,2
September33,633,635,235,8
Oktober28,028,029,931,6
November32,232,332,235,0
December29,729,830,932,6

SÅ HÄR RÄKNAR VI UT DITT RÖRLIGA ELPRIS

Vi baserar det rörliga elpriset på den officiella uträkning som Svenska Kraftnäts (SvK) gör, även kallat spotpris. Den tar hänsyn till Sveriges elkonsumenters förbrukning timme för timme.

SÅ HÄR RÄKNAS SPOTPRISET UT:

  • Totala elförbrukningen i Sverige per timme x Aktuellt pris på elbörsen Nordpool
  • Totala elförbrukningen i Sverige per timme

Läs mer om spotpris på Svenska Kraftnäts hemsida

PRISEXEMPEL PER MÅNAD

Lägenhet: 259 kronor
Villa: 450 kronor
Fritidshus: 125 kronor

*givet 2012s uppskattade årssnitt för rörligt elpris 42,0 öre/kWh

Kontakta oss gärna

Vi hjälper dig att teckna nytt abonnemang och besvarar frågor angående ditt elavtal.

Telefon: 08- 511 866 00
E-post: kundservice@elverket.se