Gör en god insats för miljön och välj ett förnyelsebart tillval.

Förnyelsebart tillval

När du tecknar ett elavtal får du möjligheten att komplettera avtalet med ett förnyelsebart tillval. Bland tillvalen kan du välja vind- och vattenkraft. Här kan du läsa mer om hur vind- och vattenkraft fungerar och varför det är ett bra komplement till ditt elavtal.

 

Vindkraft

Vindkraft är den förnybara energikällan som ökar mest i världen, vilket är positivt då vår jords klimatförändring är en av vår tids största utmaningar.

Vindkraft

 

VAD ÄR VINDKRAFT?

Vindkraft är en förnybar energikälla med ytterst liten påverkan på den biologiska mångfalden. Den är desto mer viktigt i kampen mot att minska koldioxidutsläppen. Vindkraft är ett sätt att utvinna energi från en naturlig källa. Vindkraftverken kan ge ifrån sig en del ljud under driften, samt förändra landskapsbilden till viss del, men dessa nackdelar känns inte så stora i helhetsperspektivet då vindkraften är en hållbar energikälla med noll utsläpp.

HUR FUNGERAR VINDKRAFTVERKET?

Ett vindkraftverk drivs indirekt av solen, vars solstrålar ger olika temperaturer på olika platser i världen. Dessa temperaturskillnader skapar lufttryck som sätter luften i rörelse. Det börjar med andra ord att blåsa. Vinden orsakad av lufttrycken får vindkraftverkets vingar, även kallade rotorbladen, att snurra och energin som skapas i rotationen omvandlas till el i generatorn. I nacellen (maskinhuset) högst upp i vindkraftverkets torn, finns generatorn och övrig känslig utrustning, skyddad för yttre väderpåfrestningar.

Ett modernt vindkraftverk kan ta till vara på cirka 50 procent av vindens energi. Desto högre upp i luften man kommer, desto starkare är vinden. Därför placeras rotorbladen på ungefär 100 meter höga torn för att utvinna maximal energi av vinden.

För att rotorbladen ska börja snurra och generera energi måste vinden nå en hastighet av 4 m/s. När vinden når en styrka av 13 m/s har vindkraftverket nått sin maxeffekt som oftast ligger på 2,5 MW. Om det börjar blåsa för hårda vindar, det vill säga över 25 m/s, stängs vindkraftverket av för att förhindra slitage.

VAD HÄNDER OM DET SLUTAR BLÅSA?

Vattenkraften och vindkraften kompletterar varandra. När det blåser producerar vindkraftverken el, slutar det blåsa körs vattenkraftverken med högre effekt. Denna synergi sker för att elproduktionen i Sverige ska matcha elkonsumtionen.

Vi har olika elbehov och dessa varierar över dygnet och året. På samma sätt varierar vindkraftsproduktionen med vinden. Denna variation måste hanteras med balanskraft, som betyder att energiproduktionen anpassas efter konsumtionen. Skulle konsumtionen av el öka måste mer kraft tillföras och omvänt. Det betyder att om vinden skulle mojna tas kraft från annat håll, i detta fall vattenkraft som vi har gott om i Sverige.

VINDKRAFT I SVERIGE

Utvecklingen av den moderna vindkraften i Sverige började i mitten av 1970-talet, men det dröjde innan den började användas i större skala. År 2014 producerade vindkraften cirka 8 procent av Sveriges elanvändning. I början av 2015 fanns totalt 3 048 vindkraftverk i Sverige och den siffran förväntas att öka. Den största delen av vindkraft produceras idag i Västra Götaland följt av Västerbotten och Skåne.

Vill du använda vindkraft som komplement till ditt elavtal? Hitta rätt elavtal och välj vindkraft som komplement redan idag.

Vattenkraft

Svensk vattenkraft har en lång historia. Det är en av våra viktigaste energikällor inom förnybar elproduktion och med sin regleringsförmåga är vattenkraften unik. Vattenkraft har många fördelar då den är förnybar, kostnadseffektiv och driftsäker. Våra vattenkraftverk fylls på av snösmältning och regn under vår, sommar och höst. Under vintern, då behovet av energi är som störst, kan man tack vare regleringsförmågan succesivt släppa igenom så mycket vatten som behövs för att skapa tillräckligt med el.

Vattenkraft

 

SOLEN DRIVER VATTENKRAFTEN

Man kan säga att det är solen som driver vattenkraften. Solens strålar värmer upp ytvattnet i hav och sjöar så att det avdunstar. När vattenångan som bildas vid uppvärmningen stiger kyls den av, kondenserar och bildar moln som ger snö och regn. Vattenmassorna som skapas av regn och snö forsar fram i älvar och åar och kan på sin väg tillbaka mot hav och sjö användas för att driva vattenkraftverket.

HUR FUNGERAR ETT VATTENKRAFTVERK?

Vattenmassorna strömmar ner i ett vattenmagasin från en hög nivå. Desto högre fallhöjd desto mer energi utvinns. När vattnet strömmar från en högre till en lägre nivå passerar vattnet en turbin och trycker på turbinbladen som börjar rotera. Turbinen driver en generator och det är där elen alstras. När vattnet har passerat turbinen fortsätter det ut i hav och sjöar för att påbörja processen igen.

REGLERBAR PRODUKTION

Vattenkraften är viktig i elproduktionssystemet. Detta på grund av att vattenkraftverket kan användas för både produktion av planerad kraft, och för att snabbt reglera produktionen när efterfrågan på el ökar eller minskar. Det är denna mångsidighet som gör vattenkraften till en viktig resurs och kan användas för att stötta vindkraften.

VATTENKRAFT I SVERIGE

I Sverige idag finns det drygt 1 800 vattenkraftverk. Dessa vattenkraftverk producerar ett normalt år 66,9 TWh, det motsvarar cirka 45 procent av den totala elproduktionen i Sverige. Många av de svenska älvarna har vattenkraftverk. Några av dessa är Lule älv, Indalsälven, Ångermanälven och Ume älv. I Stockholm finns vattenkraftverk i bland annat Sundsvik och Uddby. Med vattenkraft kan vi producera el när den behövs som bäst!

 

 

Kontakta oss gärna

Vi hjälper dig att teckna nytt abonnemang och besvarar frågor angående ditt elavtal.

Telefon: 08- 511 866 00
E-post: kundservice@elverket.se