Rörligt elpris

Med rörligt elpris varierar din kostnad per kWh. Vi baserar det rörliga elpriset på den officiella uträkning som Svenska Kraftnäts (SvK) gör, även kallat spotpris.

Läs mer om rörligt elpris


Fast elpris

Du får samma pris per kWh under hela avtalsperioden. Du väljer själv under hur lång tid du vill binda ditt avtal. Vi kontaktar dig i god tid med ett nytt avtalsförslag innan ditt avtal löper ut.

Lär mer om fast elpris


DrömEl

DrömEl är ett samarbete med stiftelsen ”Min stora dag”. Som kund hos Elverket skänker du 0,25 öre + moms per förbrukar kilowattimme till ”Min stora dag” när du tecknar tilläggsavtalet ”DrömEl”. Har du en årsförbrukning på 10 000 kWh per år innebär det en kostnad för dig som kund på 25 kr extra per år. Dessutom skänker Elverket samma summa pengar till MinStoraDag som våra kunder ger. Läs mer om MinStoraDag här.

Läs mer om DrömEl


Bra Miljöval-märkt el

El med Bra Miljöval är el med minimal belastning på miljö och klimat. Den kommer från vattenkraft, vindkraft, biomassa och solkraft, och uppfyller hårda miljökrav. Genom att köpa el märkt med Bra Miljöval genom Elverket Vallentuna El AB kan du påverka vilken el som skall produceras i framtiden. Elen du köper med Bra Miljöval köper Elverket i sin tur in från förnybara energikällor som uppfyller hårda miljökrav och har minimal påverkan på klimatet. Dessutom går pengar från varje kilowattimme el märkt Bra Miljöval in i fonder som finansierar energieffektivisering, projekt som minskar miljöbelastning från elproduktion och spännande investeringar i ny miljöteknik. El märkt med Bra Miljöval kostar 1,25 öre/kWh extra inklusive moms. Det innebär att totalpriset blir 1,25 öre dyrare per kWh.

Läs mer om Bra Miljöval


Komplettera ditt befintliga elavtal

Är du redan kund till Elverket och vill komplettera ditt befintliga avtal hjälper vi dig. Alla våra avtal går att kombinera med Bra Miljöval eller DrömEl. Kontakta kundservice så hjälper vi dig.

 


Det finstilta – Våra allmänna och särskilda avtalsvillkor