Finansiella rapporter

Här hittar du våra finansiella rapporter så som årsredovisningar, delårsrapporter och bokslutskommuniké. Har du frågor eller saknar någon rapport är du välkommen att höra av dig till oss.

Elverket Vallentuna – VD Patrik Johansson (Q1 2016)

Elverket Vallentunas VD Patrik Johansson inleder intervjun med att förklara den överraskande resultatvändningen inom Elhandel. Han fortsätter med att berätta om det går att sänka kostnaderna ytterligare inom området och fasa ut fler olönsamma kundavtal. Därefter kommenterar Patrik hur mycket inom elnätssegmentet som berodde på ökad energiförbrukning relativt genomförda nätavgiftshöjningar. Slutligen kommenteras överklagan om tilldelningsbeslutet för 2016-2019 och om investerare bör förvänta sig utdelningshöjningar framöver.

Investerarrummet

Alla nyheter