Elhandel

Elverket Vallentuna har sålt sin elhandel till Skellefteå Kraft 1 februari 2018. Försäljningen omfattar dotterbolaget Elverket Vallentuna El AB där Elverket bedriver sin elhandelsverksamhet. Som ett led i Elverket Vallentunas omstrukturering av sin verksamhet med anledning av att Ellevio blivit huvudägare har Elverket och Skellefteå Kraft överenskommit att Skellefteå Kraft ska förvärva Elverkets elhandelsverksamhet. Avyttringen kommer inte innebära några förändringar för Elverkets elnätskunder. Integrationen av bolagets elnätsverksamhet in i Ellevio fortgår som planerat och kommer att slutföras under hösten 2018.

Kontakta Skellefteå Kraft:
Telefon: 0910-77 25 50
E-post: